Zamknij okno

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011

7-11-2011


W dniach 03–05.11.2011 r. w Warszawie – w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Hotelu Gromada odbyła się V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011 zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, SPWIR, pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

W Wystawie IWIS wzięli udział przedstawiciele 30 krajów Europy, Azji i Bliskiego Wschodu,
prezentując ok. 550 innowacyjnych rozwiązań, w tym nasz Instytut.

Międzynarodowe Jury przyznały medale i wyróżnienia następującym wynalazkom zgłoszonym przez Instytut:

MEDAL ZŁOTY Z WYRÓŻNIENIEM:

Sposób zwiększenia dokładności i głębokości rozpoznania ośrodka geologicznego na podstawie rejestrowanych drgań sejsmicznych.
Twórcy: Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Krystyna Żukowska, Irena Irlik
Nr zgłoszenia: P.394446

MEDALE ZŁOTE:

Uniwersalny pakiet dodatków do bioestrów.
Twórcy: Winicjusz Stanik, Ireneusz Bedyk, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny,
Maria Łenyk, Grażyna Żak
Nr zgłoszenia: P.392839

Dodatek detergentowo-dyspergujący do olejów napędowych.
Twórcy: Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Zofia Łukasik, Tadeusz Stokłosa,
Wiesław Żylik, Zbigniew Bieniek, Mirosław Cichoński, Krzysztof Kozera, Ireneusz, Bedyk, Andrzej Sztupecki, Andrzej Majstrowicz.
Nr patentu: PL 199734

Smar przekładniowy.
Twórcy: Anna Zajezierska, Małgorzata Kowal, Mieczysław Socha, Małgorzata Maślanka
Nr zgłoszenia: P.389175

Inhibitor do ochrony antykorozyjnej rurociągów gazowych.
Twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Wojciech Mazela, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha, Barbara Trzaska
Nr zgłoszenia: P.393134

Sposób wydłużenia okresu eksploatacji złoża wód geotermalnych.
Twórcy: Sławomir Falkowicz, Scott Bailey, Stanisław Dubiel, Renata Cicha-Szot
Nr zgłoszenia: P.386976

MEDALE SREBRNE:

Sposób wytwarzania alkenylobursztyno-imidoamidów
Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Grażyna Żak, Michał Wojtasik
Nr zgłoszenia: P.391098

Biodegradowalny smar plastyczny
Twórcy: Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Maślanka
Nr zgłoszenia: P.394099

Sposób oznaczania efektywności działania neutralizatorów siarkowodoru w środowisku płynów złożonych
Twórca: Anna Turkiewicz
Nr zgłoszenia: P.390662

Sposób usuwania skażenia mikrobiologicznego w zbiornikach cieczy wiertniczych
Twórcy: Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga
Nr zgłoszenia: P.392737

Ciecz kwasująca na bazie emulsji kwasowo-ropnej
Twórcy: Piotr Kasza, Marek Czupski, Elżbieta Biały
Nr zgłoszenia: P.394634

Dodatek do cieczy wiertniczych
Twórcy: Małgorzata Uliasz, Jadwiga Chudoba, Zdzisław Herman, Sławomir Błaż, Grzegorz
Zima, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra
Nr patentu: PL 207452

Sposób odsalania ropy naftowej przy użyciu demulgatora
Twórca: Dariusz Bęben
Nr patentu: PL 207471

MEDALE BRĄZOWE:

Wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-stabilizujących
Twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Grażyna Żak, Maria Łenyk, Ireneusz Bedyk
Nr zgłoszenia: P.392738

Ekologiczny lekki olej opałowy
Twórcy: Iwona Skręt, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zofia Łukasik, Jan Lubowicz, Marta Baranik, Tomasz Łaczek
Nr patentu: PL 204991

Olej napędowy dla pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych
Twórcy: Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Michał Krasodomski, Winicjusz Stanik, Iwona
Skręt, Wojciech Krasodomski, Jan Lubowicz
Nr patentu: PL 208478

Sposób zapobiegania niekontrolowanemu wynoszeniu piasku podczas eksploatacji odwiertu gazowego
Twórcy: Tadeusz Szpunar, Paweł Budak
Nr zgłoszenia: P.379488

Przepływowa instalacja oczyszczania ścieków eksploatacyjnych
Twórcy: Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Marcin Rogaliński, Henryk Żak
Nr patentu: PL 207191

Sposób likwidacji skażenia bakteriami kawerny solnej
Twórca: Anna Turkiewicz
Nr zgłoszenia: P.383874

Sposób neutralizacji siarkowodoru powstającego w kawernach solnych
Twórcy: Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga
Nr patentu: PL 208512

Łącznie  uzyskaliśmy: 1 medal złoty z wyróżnieniem, 5 medali złotych, 7 medali srebrnych, 7 medali brązowych.

Wystawa w obiektywie: