Zamknij okno

Wyróżnienia dla Instytutu i Pracowników

16-11-2011


03–05.11.2011 r., podczas Wystawy IWIS-2011 w Warszawie, odbył się I Światowy Konkursu Wynalazków Chemicznych zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Rok 2011 obchodzony jest jako Międzynarodowy Rok Chemii oraz Rok Marii Skłodowskiej-Curie.

W I Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych Instytut Nafty i Gazu otrzymał Puchar – Nagrodę FSNT-NOT za całokształt prezentowanych osiągnięć w zakresie innowacji.

Prezydent Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA – Pan Andres Vedres - wręczył dr inż. Iwonie Skręt medal za Zasługi dla Międzynarodowej Wynalazczości „INVENT AND SERVE” oraz Nagrodę specjalną dr Annie Turkiewicz za wynalazek pt.: „The methodology of bacterial pollution’s elimination in salt cavern”.

Prezydent Vedres przyznał również Medale Marii Skłodowskiej-Curie, wyróżniając nimi 24 opracowane w INiG wynalazki i ich Twórców:

 

Tytuł wynalazku

Twórcy

1.

Manufacturing method of alkenyl succinimide- amides

Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Grażyna
Żak, Michał Wojtasik

2.

Multifunctional set of biocide and stabilisation additives

Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Grażyna Żak, Maria Łenyk, Ireneusz Bedyk

3.

Multipurpose package of additives for bioesters

Winicjusz Stanik, Ireneusz Bedyk, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Maria Łenyk, Grażyna Żak

4.

Detergent additive for higher category diesel fuels

Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Zofia Łukasik, Tadeusz Stokłosa, Wiesław Żylik, Zbnigniew Bieniek, Mirosław Cichoński, Krzysztof Kozera, Ireneusz Bedyk, Andrzej Sztupecki, Andrzej Majstrowicz

5.

Diesel fuel for vehicles equipped with particulate filter system

Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Michał Krasodomski, Winicjusz Stanik, Iwona Skręt, Wojciech Krasodomski, Jan Lubowicz

6.

Corrosion inhibitor for gas pipeline

Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Wojciech Mazela, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha, Barbara Trzaska

7.

Ecological light heating oil

Iwona Skręt, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zofia Łukasik, Jan Lubowicz, Marta Baranik, Tomasz Łaczek

8.

Gear grease

Anna Zajezierska, Małgorzata Kowal, Mieczysław Socha, Małgorzata Maślanka

9.

Low-temperature lubricating grease

Anna Zajezierska

10.

Biodegradable plastic lubricant

Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Maślanka

11.

Oil for steel grinding process

Franciszek Steinmec, Barbara Gaździk, Marta Łapa, Alicja Bednarska

12.

Steel machining oil

Franciszek Steinmec, Barbara Gaździk, Marta Łapa, Alicja Bednarska

13.

Paraffin manufacturing method

Franciszek Steinmec, Antoni Marchut, Halina Syrek

14.

The methodology of hydrogen sulfide elimination in salt cavern

Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga

15.

Method to enhance recovery from geothermal field

Sławomir Falkowicz, Scott Bailey, Stanisław Dubiel, Renata Cicha-Szot

16.

Method for removing microbial contamination from drilling fluid tanks

Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga

17.

Method for sand control in gas wells

Tadeusz Szpunar, Paweł Budak

18.

The methodology of H2S scavengers efficiency testing in relation to producing waters

Anna Turkiewicz

19.

Drilling fluid

Małgorzata Uliasz, Jadwiga Chudoba, Grzegorz Zima, Sławomir Błaż, Grzegorz Szubra, Danuta Kinel

20.

Acidizing fluid based on acid – oil emulsion

Piotr Kasza, Marek Czupski, Elżbieta Biały

21.

Additive for drilling fluids

Małgorzata Uliasz, Jadwiga Chudoba, Zdzisław Herman, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra

22.

Demulsifier-based oil desalination method

Dariusz Bęben

23.

The method of increasing accuracy and depth of geological medium exploration through the modification of the spectra-response characteristic of registered seismic vibrations

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Krystyna Żukowska, Irena Irlik

24.

The methodology of bacterial pollution’s elimination in salt cavern

Anna Turkiewicz