Zamknij okno

Nowy patent – udzielony

23-11-2011


Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz Instytutu patentu o numerze PL 209785 na wynalazek pt.:

Sposób rozpoznawania skał wykonywany za pomocą widma rezonansowego

Autorami patentu są:
Sławomir Falkowicz, Jerzy Niebielec, Aneta Kubala, Paweł Budak.

Sposób rozpoznawania skał wykonywany za pomocą widma rezonansowego, stosowany jest w geologii, mineralogii oraz w przemyśle wiertniczym.
Podczas pomiaru prędkości fali sprężystej w badanej skale, powstaje widmo rezonansowe, a jego wykres jest automatycznie porównywany z wzorcowymi wykresami widm rezonansowych skał, które znajdują się w bazie danych aparatu pomiarowego. Jednocześnie wykonuje się analizę kształtu wykresu widma rezonansowego, który jest wskaźnikiem przynależności litologicznej skały i jej niektórych właściwości takich jak np.: anizotropia.

Zgodność wykresów powstałego widma rezonansowego zapisanego parametrycznie przez program sterujący i wzorcowego widma rezonansowego z bazy danych, stanowi podstawę do zaklasyfikowania badanej próbki skały do określonej grupy litologicznej.