Zamknij okno

 

28-11-2011


Instytut Nafty i Gazu informuje,
że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział Zielona Góra
zleciło Instytutowi Nafty i Gazu w Krakowie Oddział Krosno pracę pt.:

„Badania skuteczności działania nowych inhibitorów i środków chemicznych
oferowanych do stosowania na kopalniach według opracowanych standardów ich wyboru”.

Zapraszamy zainteresowane firmy, producentów i dostawców środków chemicznych, inhibitorów hydratów i korozji do zgłaszania swych produktów w celu przeprowadzenia badań ich skuteczności.

Bliższe informacje w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie Oddział Krosno:

ul. A. Krajowej 3, 38-400 Krosno,
tel. 13 4368941

termin dostarczenia próbek środków chemicznych: 10 grudnia 2011

W związku z informacjami od Firm o krótkim terminie zgłoszenia i dostawy środków chemicznych do testów laboratoryjnych termin ten zostaje przedłużony do 16 stycznia 2012 roku.

osoby upoważnione do udzielania informacji:
prof. dr hab. inż. Teresa Steliga,
dr inż. Dariusz Bęben