Zamknij okno

Nagroda GRAND PRIX dla Instytutu

6-12-2011


28 listopada podsumowano IX edycję Międzynarodowego Konkursu EKO-2011 na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska. Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się również rozwiązania zgłoszone przez Instytut Nafty i Gazu.  

Jury Konkursu przyznało Instytutowi Nafty i Gazu:


GRAND PRIX
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska,


dyplom Krajowy Mistrz Ekologii oraz nagrodę III stopnia w wysokości 2500 zł za rozwiązanie pt.: Biodegradowalny smar plastyczny autorstwa Anny Zajezierskiej, Agnieszki Skibińskiej, Katarzyny Sikory, Małgorzaty Maślanki.

Do Konkursu zgłaszano rozwiązania opatentowane lub zgłoszone do opatentowania, których wdrożenie miało miejsce w okresie ostatnich 2 lat. Instytut wysłał na Konkurs 8 takich rozwiązań.

 • Biodegradowalny smar plastyczny
  - Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Maślanka.
   
 • Ciecz kwasująca na bazie emulsji kwasowo-ropnej
  -
  Piotr Kasza, Marek Czupski, Elżbieta Biały.
   
 • Inhibitor parafin do rop naftowych
  -
  Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Michał, Pajda Stefan Ptak, Wojciech Mazela, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha.
   
 • Kinetyczny inhibitor hydratów i korozji
  -
  Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, MichałPajda, Stefan Ptak, Michał Krasodomski, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha.
   
 • Kompozycja cementu plastycznego
  -
  Zenobia Kątna, Marcin Rzepka, Marcin Kremieniewski, Łukasz Kut, Krystyna Kubal, Szczepan Filip.
   
 • Kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych
  -
  Małgorzata Uliasz, Teresa Steliga, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz.
   
 • Pakiety dodatków do bioestrów
  -
  Winicjusz Stanik, Ireneusz Bedyk, Zofia Łukasik, KatarzynaSikora, Rafał Konieczny, Maria Łenyk, Grażyna Żak.
   
 • Sposób usuwania skażenia mikrobiologicznego w zbiornikach cieczy wiertniczych
  -
  Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga.
   

Organizatorami Konkursu było m.in. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z Warszawy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.