Zamknij okno

 

13-12-2011


Wyróżnienie dla Pana Profesora Józefa Raczkowskiego

Prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski został wyróżniony w dniu 09.12.2011 r.
przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Prof. dr hab. inż. Macieja Kaliskiego
Honorową Odznaką „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”.

Odznaka jest honorowym wyróżnieniem. Nadawana jest pracownikom przemysłu naftowego
i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.

Jest to nowa odznaka, ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.11.2011 r.

Pan Profesor Raczkowski otrzymał jedno z czterech pierwszych nadanych przez Ministra wyróżnień.