Zamknij okno

 

20-12-2011

Dr inż. Iwona Skręt „Wynalazczynią Roku 2011”


Dr inż. Iwona Skręt została zwyciężczynią IV Edycji Konkursu Wynalazczyni Roku. Laureatka jest współautorką większości opatentowanych wynalazków, które są stosowane w produkcji olejów napędowych w polskich rafineriach.
Dr inż. Iwonę Skręt jury doceniło za imponujący dorobek naukowy równocześnie przyznając jej nominację do nagrody WIPO (World Intellectual Property Organization).

Dr inż. Iwona Skręt, jest zastępcą Dyrektora ds. Technologii Nafty
w INiG. Specjalizuje się w technologii produkcji paliw, głównie olejów napędowych i opałowych. Paliwa z opracowanymi w INiG, przy współudziale laureatki, dodatkami, są wdrożone do produkcji i można je kupować na stacjach benzynowych w całej Polsce.

Wśród laureatów IV Edycji Konkursu znalazła się także dr inż. Anna Zajezierska
z Zakładu Olejów Środków Smarowych i Asfaltów INiG, która otrzymała wyróżnienie za opracowywanie technologii środków smarowych stosowanych
w przemyśle i motoryzacji.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 16.12.2011 r. w Warszawie.
Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów 100 rocznicy otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską-Curie. Organizatorem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń NOT, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Redakcja „Przeglądu Technicznego”.