Zamknij okno

 

29-12-2011

Most energetyczny Polska–Litwa


W dniu 20.12.2011 r. Instytut, jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (działanie 10.1), podpisał dwie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator SA:

    • Budowa linii Ostrołęka–Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew,
    • Budowa linii Miłosna–Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów.

Umowy dotyczyły dofinansowania ww. zadań inwestycyjnych z funduszy europejskich na łączną kwotę 340,73 mln zł.

Zadania te wchodzą w skład dużego projektu pn.: Połączenie elektroenergetyczne Polska–Litwa mającego na celu poprawić  jakość i niezawodność zasilania odbiorców w rejonach północnowschodnich Polski, a także zintegrować bałtycki rynek energii z rynkiem UE.

Całkowity koszt inwestycji – ponad 923 mln zł, w tym dofinansowanie, planowane jest na poziomie 683,38 mln zł. Inwestycja ma być zrealizowana do połowy 2015 r.