Zamknij okno

 

06-03-2012

Wyróżnienia przyznane Instytutowi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 

6 marca 2012 r. w Muzeum Techniki NOT – w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na uroczystości otwarcia Giełdy Wynalazków, Instytut Nafty i Gazu otrzymał szereg nagród i wyróżnień przyznanych za promowanie wynalazków i rozwiązań technologicznych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2011 roku.

Z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbary Kudryckiej, Instytut odebrał szereg wyróżnień za promocję wynalazków za granicą oraz za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze.
Nagrodzone zostały:

 • Sposób zwiększenia dokładności i głębokości rozpoznania ośrodka geologicznego na drodze modyfikacji charakterystyki spektralnej rejestrowanych drgań sejsmicznych. Twórcy: Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Krystyna Żukowska, Irena Irlik.
 • Sposób odsalania ropy naftowej przy użyciu demulgatora. Twórca: Dariusz Bęben.

Ponadto Instytut otrzymał 27 dyplomów za wynalazki nagrodzone w 2011 roku ZŁOTYMI MEDALAMI na międzynarodowych wystawach. Wśród nich znalazły się:

 • Benzyny silnikowe. Twórcy: Iwona Skręt, Martynika Pałuchowska, Delfina Rogowska, Aleksander Kaczmarczyk, Bogusława Danek.
 • Olej napędowy zawierający biokomponenty. Twórcy: Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Marta Baranik, Anna Duda, Jan Lubowicz, Zofia Łukasik, Winicjusz Stanik.
 • Olej napędowy dla pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych. Twórcy: Michał Krasodomski, Iwona Skręt, Wojciech Krasodomski, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Winicjusz Stanik, Jan Lubowicz.
 • Sposób wytwarzania plastyfikatora TDAE do kauczuku i gumy. Twórcy: Franciszek Steinmec, Anna Bartyzel, Artur Antosz.
 • Uniwersalny pakiet dodatków do bioestrów. Twórcy: Grażyna Żak, Winicjusz Stanik, Ireneusz Bedyk, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Maria Łenyk
 • Wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-stabilizujących. Twórcy: Grażyna Żak, Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Maria Łenyk, Ireneusz Bedyk
 • Olej do procesu obróbki stali skrawaniem. Twórcy: Franciszek Steinmec, Barbara Gaździk, Marta Łapa, Alicja Bednarska.
 • Biodegradowalny smar plastyczny. Twórcy: Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Maślanka.
 • Ekologiczny lekki olej opałowy. Twórcy: Iwona Skręt, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zofia Łukasik, Jan Lubowicz, Marta Baranik, Tomasz Łaczek.
 • Sposób wytwarzania alkenylobursztyno-imido-amidów. Twórcy: Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik.
 • Sposób wytwarzania ciężkiego oleju podstawowego. Twórcy: Artur Antosz, Anna Bartyzel, Stefan Ptak, Halina Syrek.
 • Sposób wytwarzania parafin. Twórcy: Franciszek Steinmec, Antoni Marchut, Halina Syrek.
 • Modyfikator procesu spalania, zwłaszcza do oleju opałowego. Twórcy: Grażyna Żak, Winicjusz Stanik, Ireneusz Bedyk, Zofia Łukasik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Maria Łenyk.
 • Inhibitor parafin do rop naftowych. Twórcy: Leszek Ziemiański, Michał Pajda, Iwona Skręt, Wojciech Mazela, Barbara Gaździk, Ewa Zegarmistrz, Stefan Ptak, Mieczysław Socha.
 • Smar plastyczny niskotemperaturowy. Twórca: Anna Zajezierska.
 • Smar przekładniowy. Twórcy: Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Zofia Łukasik, Tadeusz Stokłosa, Wiesław Żylik, Zbigniew Bieniek, Mirosław Cichoński, Krzysztof Kozera, Ireneusz Bedyk, Andrzej Sztupecki, Andrzej Majstrowicz, Winicjusz Stanik.
 • Przepływowa instalacja oczyszczania ścieków eksploatacyjnych. Twórcy: Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Marcin Rogaliński, Henryk Żak.
 • Sposób oznaczania efektywności działania neutralizatorów siarkowodoru w środowisku płynów złożowych. Twórca: Anna Turkiewicz.
 • Cieczy kwasująca na bazie emulsji kwasowo-ropnej. Twórcy: Piotr Kasza, Marek Czupski, Elżbieta Biały.
 • Dodatek do cieczy wiertniczych. Twórcy: Grzegorz Zima, Małgorzata Uliasz, Jadwiga Chudoba, Zdzisław Herman, Sławomir Błaż, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra.
 • Sposób neutralizacji siarkowodoru powstającego w kawernach solnych. Twórcy: Teresa Steliga, Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta.
 • Sposób oczyszczania zbiornika, zwłaszcza z osadów ropopochodnych. Twórcy: Sławomir Falkowicz, Scott Bailey, Marcin Rogaliński, Jacek Szczepański.
 • Sposób likwidacji skażenia bakteriami kawerny solnej. Twórca: Anna Turkiewicz.
 • Sposób zapobiegania niekontrolowanemu wynoszeniu piasku podczas eksploatacji odwiertu gazowego. Twórcy: Tadeusz Szpunar, Paweł Budak.
 • Sposób usuwania skażenia mikrobiologicznego w zbiornikach cieczy wiertniczych. Twórcy: Teresa Steliga, Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta, Joanna Brzeszcz.
 • Dodatek detergentowo-dyspergujący do olejów napędowych. Twórcy: Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Zofia Łukasik, Tadeusz Stokłosa, Wiesław Żylik, Zbigniew Bieniek, Mirosław Cichoński, Krzysztof Kozera, Ireneusz Bedyk, Andrzej Sztupecki, Andrzej Majstrowicz.
 • Sposób wydłużenia okresu eksploatacji złoża wód geotermalnych. Twórcy: Sławomir Falkowicz, Scott Bailey, Stanisław Dubiel, Renata Cicha-Szot.