Zamknij okno

 

16-03-2012

Wizyta PARP w Instytucie


 

16 marca 2012 r. Instytut Nafty i Gazu gościł 25-osobową grupę przedsiębiorców, dziennikarzy, doradców i naukowców z całej Polski, którzy odwiedzili Pion Technologii Nafty INiG przy ul. Łukasiewicza 1.

Spotkanie odbyło się w ramach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wizyt studyjnych prowadzonych pod hasłem Świat potrzebuje Twoich pomysłów. Spotkania mają na celu przybliżenie dobrych praktyk związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji w przemyśle.

Do udziału w spotkaniach zapraszani są przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele nauki oraz dziennikarze zainteresowani tematyką przedsiębiorczości i innowacyjności.

Udział w wizytach pozwala na zapoznanie się z doświadczeniami firm rozwijających się w oparciu o innowacje, ofertą parków i inkubatorów technologicznych, a także jednostek naukowych. Jest to doskonała okazja do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami wizytowanych jednostek i nawiązania współpracy, która może okazać się szansą na rozwój przedsiębiorstwa.

Przedsięwzięcie jest elementem projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, Działanie 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kampania współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.