Zamknij okno

 

19-11-2012

INiG uczestniczył w Międzynarodowych Targach Chemicznych w Płocku

 


W dniach 14-15.11.2012 r. INiG uczestniczył, jako wystawca, w Międzynarodo-wych Targach Chemicznych w Płocku. Dla ponad 90 wystawców była to okazja na zaprezentowanie swoich produktów i usług, a samym targom towarzyszyła konferencja, której tematyka krążyła wokół innowacji w przemyśle chemicznym.

Wystawie towarzyszyły bloki tematyczne, podczas których słuchacze zapoznali się z technologiami stosowanymi w przemyśle chemicznym.

Podczas targów szeroko dyskutowano nt. współpracy przemysłu z instytucjami naukowymi. Wiele rozmów dotyczyło patentów, wdrożeń, technologii i produktów
w przemyśle rafineryjnym czy postępu technologicznego w diagnostyce laboratoryjnej.
Omawiano również rozwiązania informatyczne dotyczące w/w branży.

Moderatorami poszczególnych dyskusji byli m.in.:
doc. dr inż. Małgorzata Petzel i dr inż. Katarzyna Boczkowska (ekspertki z Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej), dr Czesław Bugaj z PKN Orlen oraz dr inż. Beata Altkorn, Kierownik Zakładu Analiz Naftowych, która prowadziła sesję: „Postęp technologiczny w diagnostyce laboratoryjnej”.

Na swoim stoisku INIG zaprezentował 5 wynalazków:

 • „Biodegradowalny smar plastyczny”;
  autorstwo: dr Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Maślanka,
 • „Dodatek detergentowo - dyspergujący do olejów napędowych”;
  autorstwo: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Maria Łenyk, Michał Wojtasik;
 • "Ekologiczny lekki olej opałowy”;
  autorstwo: Iwona Skręt, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zofia Łukasik, Jan Lubowicz, Marta Baranik, Anna Duda;
 • „Olej napędowy dla pojazdów wyposażonych w filtry cząstek stałych”;
  autorstwo: Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Michał Krasodomski, Winicjusz Stanik, Iwona Skręt, Wojciech Krasodomski, Jan Lubowicz;
 • „Mikroemulsja woskowa oraz sposób wytwarzania mikroemulsji woskowej”
  autorstwo: Halina Syrek, Artur Antosz, Jacek Kapelak, Urszula Gawulak- Józefczyk, Anna Bartyzel, Stefan Ptak, Wojciech Wilk.