Zamknij okno

 

Konferencja uzgodnieniowa
w sprawie systemu oceny zgodności reduktorów średniego ciśnienia


 

W dniu 5.11.2013r. odbyła się organizowana przez INIG konferencja dotycząca uzgodnienia kształtu Zaleceń Aprobacyjnych do zatwierdzenia oraz omówienia trybu postępowania dotyczącego wydawania Aprobat Technicznych oraz przeprowadzenia procedur oceny zgodności dla reduktorów średniego ciśnienia.

Konferencja adresowana była do bezpośrednio zainteresowanych stron rynku reduktorów tj. do przedstawicieli odbiorców, dostawców oraz przedstawicieli strony trzeciej.

Program konferencji obejmował:

 • Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
  - Maria Ciechanowska Dyrektor INiG.
   
 • Propozycja systemu oceny zgodności dla reduktorów średniego ciśnienia
  - Zdzisław Gebhardt – V-ce Przewodniczący KAT INiG.
   
 • Projekt Zaleceń Aprobacyjnych dla reduktorów średniego ciśnienia
  - Janusz Neider, Zakład Przesyłania i Dystrybucji Gazu INiG.
   
 • Kryteria Techniczne dla reduktorów średniego ciśnienia
  - Magdalena Swat, Kierownik Biura Certyfikacji INiG.
   
 • Dyskusja.
   
 • Przyjęcie wniosków i zakończenie konferencji.
   

Do pobrania:

» Projekt Zaleceń Aprobacyjnych

Prezentacja:
» Kryteria Techniczne nr 28/96 wyd. 8, Reduktory średniego ciśnienia. Wymagania i badania.
mgr inż. Magdalena Swat