Zamknij okno

 

21-01-2013


Nowy patent – udzielony

 

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz Instytutu
patentu o numerze PL 213056 na wynalazek pt.:
Kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych.

Autorami opatentowanego rozwiązania są:
Małgorzata Uliasz, Teresa Steliga, Sławomir Błaż, Grzegorz Zima,
Danuta Kinel, Grzegorz Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz.

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych, które pozostają po zakończeniu wiercenia otworów. Podczas wiercenia otworów powstają tzw. odpady wiertnicze w postaci zużytej płuczki wiertniczej i wynoszonego przez nią urobku, które charakteryzują się zróżnicowaną szkodliwością dla środowiska naturalnego.
Podstawową ich część stanowi jednak zużyta (odpadowa) płuczka, w składzie której występują organiczne polimery naturalne i syntetyczne, związki chemiczne jak np. sole i zasady oraz materiały ilaste i obciążające.
Zgodnie z wynalazkiem, kompozycja środka do zestalania zużytych płuczek wiertniczych sporządzona jest na bazie spoiwa hydraulicznego i szkła wodnego.
Dodatek tej kompozycji do suspensji zużytej płuczki wiertniczej powoduje jej przekształcenie w ciało stałe o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i ograniczonej zdolności wymywania z niego substancji szkodliwych dla środowiska.

Niniejszy wynalazek jest przedmiotem prac wdrożeniowych polskiego przemysłu naftowego.