Zamknij okno

XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków

12-02-2012W dniach 05–07 lutego 2013 r. Instytut uczestniczył w XX Jubileuszowej Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w 2012 r.

Giełda została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Patronat honorowy objęli m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbara Kudrycka, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Patentowego RP – Alicja Adamczak.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbara Kudrycka przyznała:

⇒DYPLOMY I NAGRODY dla Instytutu Nafty i Gazu

 • za aktywność w dziedzinie promocji wynalazków w 2012 r.,
 • za projekt pn.: Modyfikator smarności paliw, twórcy: Winicjusz Stanik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Michał Janeczek,
 • za projekt pn.: Kompozycja do usuwania osadów filtracyjnych ze ścian otworu wiertniczego, twórcy: Grzegorz Zima, Sławomir Błaż, Małgorzata Uliasz, Bartłomiej Jasiński, Danuta Kinel, Grzegorz Szubra;

⇒DYPLOMY dla Instytutu Nafty i Gazu, za projekty:

 • Sposób otrzymywania biokomponentu oleju napędowego oraz paliwo do silników wysokoprężnych zawierające ten biokomponent, twórca: Łukasz Jęczmionek,
 • Paliwo opałowe, twórcy: Anna Duda, Jan Lubowicz, Iwona Skręt, Elżbieta Szałkowska, Tomasz Łaczek, Martynika Pałuchowska, Tomasz Glanowski,
 • Uniwersalny pakiet detergentowy do olejów napędowych, twórcy: Winicjusz Stanik, Roman Kępiński, Zbigniew Paćkowski, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Jan Lubowicz, Grażyna Żak, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Michał Janeczek,
 • Modyfikator żelu krzemianowego, twórcy: Renata Cicha-Szot, Sławomir Falkowicz,
 • Ciecz kwasująca na bazie emulsji kwasowo-ropnej, twórcy: Piotr Kasza, Marek Czupski, Elżbieta Biały,
 • Mikroemulsja woskowa oraz sposób wytwarzania mikroemulsji woskowej, twórcy: Halina Syrek, Artur Antosz, Jacek Kapelak, Urszula Gawlak-Józefczyk, Anna Bartyzel, Stefan Ptak, Wojciech Wilk
 • Paliwo stałe zawierające komponenty biogenne uszlachetnione wielofunk-cyjnym pakietem dodatków , twórcy: Leszek Ziemiański, Anna Duda, Grażyna Żak, Winicjusz Stanik, Iwona Skręt, Michał Wojtasik, Jan Lubowicz, Wojciech Mazela, Michał Pajda, Celina Bujas,
 • Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do benzyn silnikowych, twórcy: Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Kazimierz Chłobowski, Zofia Łukasik, Grażyna Żak i in.,
 • Inhibitor parafin do rop naftowych, twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Michał Pajda, Stefan Ptak, Wojciech Mazela, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha,
 • Termicznie stabilny modyfikator procesu spalania, twórcy: Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Ireneusz Bedyk, Jan Lubowicz, Maria Łenyk, Rafał Konieczny, Katarzyna Sikora, Michał Wojtasik,
 • Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów napędowych, twórcy: Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Maria Łenyk, Michał Wojtasik, Stanisław Oleksiak,
 • Wielofunkcyjny pakiet dodatków do paliw stałych zawierający komponenty biogenne, twórcy: Leszek Ziemiański, Anna Duda, Grażyna  Żak, Winicjusz Stanik, Iwona Skręt, Michał Wojtasik, Wojciech Mazela, Elżbieta Szałkowska, Wojciech Krasodomski,

Instytut podczas Giełdy reprezentowali: dr inż. Anna Zajezierska, dr Grażyna Żak, dr inż. Michał Pajda. mgr inż. Halina Syrek.