Zamknij okno

 

4-03-2013


Złoty Inżynier 2012

 

4 marca w Warszawskim Klubie Technika Naczelnej Organizacji Technicznej uroczyście ogłoszono wyniki XIX edycji konkursu o tytuł „Złotego Inżyniera” organizowanego przez „Przegląd Techniczny” i NOT. W tym roku, tytuł ten w kategorii „Nauka” został przyznany Panu prof. dr hab. inż. Janowi Lubasiowi, Dyrektorowi Pionu Eksploatacji Złóż Węglowodorów, krośnieńskiego Oddziału INiG.

Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Lubaś ukończył w 1973 r. Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica
w Krakowie.
Jest specjalistą z dziedziny eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Równocześnie sprawuje funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie ds. Eksploatacji Złóż Węglowodorów.

W ostatnich latach był koordynatorem i współwykonawcą szeregu istotnych dla gospodarki narodowej prac naukowo-badawczych dotyczących sekwestracji CO2 oraz technologii eksploatacji i wspomagania wydobycia z największych w kraju złóż węglowodorów.

W latach 2008-2011 był Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu. Jest Przewodniczącym Komitetu Technicznego Nr 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu, jak również członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. W swojej karierze zawodowej był członkiem Rady Geologicznej przy Głównym Geologu Kraju i członkiem komitetu redakcyjnego Przeglądu Geologicznego, obecnie jest redaktorem naczelnym ,,Wieku Nafty”. Jest laureatem nagród m. in. Ministra Pracy oraz Ministra Górnictwa i Energetyki za osiągnięcia naukowo badawcze dotyczące opracowania i wdrożenia technologii oczyszczania gazu ziemnego z rtęci oraz Ministra Środowiska za pierwszą europejską instalację sekwestracji CO². Autor 86 publikacji, 5 książek i 5 patentów.

Jest wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
w Oddziale Krosno.

Tytuły Złotego Inżyniera od 18 lat przyznaje Naczelna Organizacja Techniczna, wspólnie z redakcją Przeglądu Technicznego.
Jest to plebiscyt, w którym czytelnicy wybierają najbardziej zasłużonych twórców polskiej techniki.