Zamknij okno

Global Methane Initiative EXPO 2013 12-15 marca 2013, Vancouver (BC), Kanada

15-03-2013

W dniach 12-15 marca 2013 r. odbyła się kolejna konferencja Global Methane Initiative EXPO zorganizowana przez U.S. Environmental Protection Agency oraz Ministerstwo Środowiska Kanady. Podczas towarzyszącym jej targom swoją ofertę zaprezentował Instytut Nafty i Gazu.

Spotkanie zorganizowano w jednym z najbardziej energooszczędnych centrów konferencyjnych na świecie – Vancouver Convention Centre - w którym cały układ ciepłowniczo-klimatyzacyjny zbudowano w oparciu o pompę ciepła pobierającą (zimą) lub zrzucającą (lato) ciepło do wód zatoki.

Program konferencji obejmował zagadnienia dotyczące ograniczania emisji metanu z pięciu głównych źródeł antropogenicznych, do których należą:

  • przemysł naftowo-gazowniczy,
  • przemysł wydobywczy węgla,
  • sektor gospodarki odpadami komunalnymi,
  • sektor rolniczy,
  • oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzupełnieniem sesji technicznych, ukierunkowanych głównie na zagadnienia związane z technologiami energetycznego zagospodarowania metanu, były targi, na których w ramach polskiego stoiska wystawienniczego, Instytut Nafty i Gazu przedstawił swój profil działalności, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej ochrony środowiska oraz energetyki odnawialnej. Polskie stoisko wystawiennicze cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Odwiedził je również Minister Środowiska Kanady Pan Peter Kent, który w trakcie krótkiej rozmowy z polską delegacją bardzo pochlebnie wypowiadał się na temat naszego kraju.
Istotnym elementem konferencji było spotkanie komitetu sterującego Global Methane Initiative oraz pięciu podkomitetów reprezentujących wymienione wyżej sektory gospodarki odpowiedzialne za emisje metanu.

W konferencji uczestniczył mgr inż. Piotr Klimek, który reprezentował Instytut Nafty i Gazu na stoisku wystawienniczym. Był on również oficjalnym polskim delegatem na posiedzeniu podkomitetu d.s. odpadów komunalnych (GMI Municipal Solid Waste Subcommittee), w ramach którego przedstawił dwie prezentacje:

  • "LFG-ENERGY Computer Support System for Economical Assessment of LFGE Projects"
  • “Landfill Gas to Energy Projects in Poland and Regulatory Update"

Dodatkowym, bardzo docenionym przez uczestników konferencji elementem, były wizyty studialne w obiektach wyposażonych w instalacje do energetycznego wykorzystania metanu.

W trakcie konferencji odświeżono dotychczasowe i nawiązano nowe kontakty, które należy mieć nadzieję, pozwolą na kontynuowanie obecnej współpracy w zakresie energetycznego wykorzystania biogazu.

Organizowane cyklicznie przez Global Metan Initiative (GMI) konferencje są międzynarodowym forum umożliwiającym wymianę informacji oraz doświadczeń związanych z odzyskiwaniem i energetycznym wykorzystaniem metanu.