Zamknij okno

 

22-03-2013

Nagrody dla Instytutu z wystawy w Rumunii

Jury międzynarodowej wystawy wynalazków pn.: Salonul International de Inventicã PRO INVENT zorganizowanej w dniach 19–22.03.2013 r. w miejscowości Cluj-Napoca, Rumunia, przyznały dla Instytutu następujące medale i wyróżnienia:

MEDALE ZŁOTE

Biodegradowalny smar plastyczny (Nr zgłoszenia: P.400119).
Twórca: Anna Zajezierska.

Inhibitor parafin do rop naftowych (Nr zgłoszenia: P.392491).
Twórcy: Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Michał Pajda, Stefan Ptak, Wojciech Mazela, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha.

Mikroemulsja woskowa oraz sposób wytwarzania mikroemulsji woskowej (Nr zgłoszenia: P.399266).
Twórcy: Halina Syrek, Artur Antosz, Jacek Kapelak, Urszula Gawlak-Józefczyk, Anna Bartyzel, Stefan Ptak, Wojciech Wilk.

Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do benzyn silnikowych ( Nr zgłoszenia: P.388433).
Twórcy: Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Kazimierz Chłobowski, Zofia Łukasik, Grażyna
Żak, Adam Basta, Piotr Jakubiuk, Wojciech Malicki, Andrzej Krueger, Bogusław Tkacz, Jerzy
Jasienkiewicz.

Paliwo stałe zawierające komponenty biogenne uszlachetnione wielofunkcyjnym pakietem dodatków (Nr zgłoszenia: P.398944).
Twórcy: Leszek Ziemiański, Anna Duda, Grażyna Żak, Winicjusz Stanik, Iwona Skręt, Michał
Wojtasik, Jan Lubowicz, Wojciech Mazela, Michał Pajda, Celina Bujas.

Paliwo opałowe ( Nr zgłoszenia: P.399265).
Twórcy: Anna Duda, Jan Lubowicz, Iwona Skręt, Elżbieta Szałkowska, Tomasz Łaczek, Martynika Pałuchowska, Tomasz Glanowski.

Uniwersalny pakiet detergentowy do olejów napędowych (Nr zgłoszenia: P.398708)
Twórcy: Winicjusz Stanik, Roman Kępiński, Zbigniew Paćkowski, Iwona Skręt, Leszek Ziemiański, Jan Lubowicz, Grażyna Żak, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Michał Janeczek.

Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach solankowych
(Nr zgłoszenia: P.399584)

Twórcy: Jan Lubaś, Marcin Warnecki.

 

MEDALE SREBRNE

Uniwersalny dodatek o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagający procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym (Nr zgłoszenia: P.398652).
Twórcy: Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zbigniew Stępień, Iwona Skręt, Jarosław Markowski, Celina Bujas, Wojciech Krasodomski, Michał Pajda.

Modyfikator smarności paliw (Nr zgłoszenia: P.398083).
Twórcy: Winicjusz Stanik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Michał Janeczek.

Kompozycja do usuwania osadów filtracyjnych ze ścian otworu wiertniczego (Nr zgłoszenia: P.398083).
Twórcy: Grzegorz Zima, Sławomir Błaż, Małgorzata Uliasz, Bartłomiej Jasiński, Danuta Kinel,
Grzegorz Szubra.

 

MEDALE BRĄZOWE

Modyfikator żelu krzemianowego (Nr zgłoszenia: P.397843).
Twórcy: Renata Cicha-Szot, Sławomir Falkowicz.

Ciecz kwasująca na bazie emulsji kwasowo-ropnej (Nr zgłoszenia: P.394634).
Twórcy: Piotr Kasza, Marek Czupski, Elżbieta Biały.

Sposób otrzymywania biokomponentu oleju napędowego oraz paliwo do silników wysokoprężnych zawierające ten biokomponent (Nr zgłoszenia: P.396590)
Twórca: Łukasz Jęczmionek.