Zamknij okno

POŻEGNANIE

13-05-2013

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pani dr inż. Iwony Skręt, Zastępcy Dyrektora ds. Technologii Nafty w Instytucie Nafty i Gazu.
Oddana swej pracy i zaangażowana w rozwój polskiego przemysłu petrochemicznego, specjalizowała się w technologii paliw i rafineryjnych wodorowych procesach katalitycznych.

Dr inż. Iwona Skręt urodziła się 22 lutego 1957 r. w Koszęcinie. Naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 1 w Łańcucie i tam też kontynuowała ją
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. W roku 1976 została skierowana przez Politechnikę Warszawską na studia do Rumunii – w Instytucie Ropy i Gazu w Ploiesti, na Wydziale Technologii Przeróbki Ropy Naftowej
i Gazu, które ukończyła w roku 1982, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Przez cały czas późniejszej pracy zawodowej podkreślała, że bogatą
i praktyczną wiedzę, którą posiadała, dotyczącą problemów technologicznych
i technicznych, związanych z przygotowaniem oraz przeróbką pierwotną i wtórną ropy naftowej i gazu, a także ogólnych zagadnień przemysłu petrochemicznego, zawdzięcza wybitnej rumuńskiej kadrze naukowej, a także atmosferze tej uczelni, sprzyjającej i wspierającej indywidualny rozwój każdego studenta.

Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1982 w Instytucie Technologii Nafty na stanowisku chemika, a w okresie późniejszym kontynuowała pracę na stanowiskach naukowych
i badawczo-technicznych, specjalizując się w technologii paliw i rafineryjnych wodorowych procesach katalitycznych.
Rozprawę doktorską pt.: „Wpływ procesu hydrokrakingu na skład chemiczny i właściwości frakcji stosowanych do komponowania olejów napędowych”, której promotorem była prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak, obroniła
w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej w roku 2002.

Pełniła szereg funkcji, m.in.:
- Kierownika Pracowni Olejów Napędowych w Zakładzie Procesów Katalitycznych
(1991–1993),
- Kierownika Zakładu Olejów Napędowych i Opałowych (1993–2002),
- Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych w Instytucie Technologii Nafty (2002-2007),
- Zastępcy Dyrektora ds. Technologii Nafty w połączonym Instytucie Nafty i Gazu
(2008–2013).

Była autorką oraz współautorką około 50 publikacji, około 60 dokumentacji projektów badawczych, a także współautorką bardzo wielu patentów i zgłoszeń patentowych, wyróżnionych na międzynarodowych wystawach wynalazków, m.in. w Kuala Lumpur, Genewie, Teheranie czy na Tajwanie. Za działalność wynalazczą i wdrożeniową innowacyjnych technologii w dziedzinie paliw została wyróżniona m.in.:
- Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” nadaną przez Prezesa Rady Ministrów w roku 2011,
- Medalem „Za Zasługi dla Międzynarodowej Wynalazczości” (2011),
- Honorowym Medalem im. Tadeusza Sendzimira (2012), a także tytułem
- „Wynalazczyni Roku 2011”
- „Krakowianka Roku 2012”.

Pani Dyrektor,
Droga Iwono,
Wszyscy cieszyliśmy się z tych osiągnięć, bo w ten sposób budowałaś także obraz naszego Instytutu, zawsze kompetentna, zawsze zaangażowana, dbająca przede wszystkim o jakość, żądająca od pracowników, ale i od siebie, przede wszystkim wiedzy i umiejętności, nie cierpiąca cwaniactwa, zawsze lojalna.
Dzisiaj, gdy bezpowrotnie przychodzi się nam z Tobą pożegnać, chcieliśmy podziękować za wszystkie lata Twojej pracy zawodowej dla dobra Instytutu, ale także za ostatni okres Twojej choroby, w którym dałaś przykład nieprawdopodobnej, godnej walki o życie, na przekór wszystkiemu.
My pozostajemy i dalej będziemy tworzyć Instytut na miarę Twoich marzeń, wyobrażeń i dążeń.

Koleżanki i Koledzy
z Instytutu Nafty i Gazu