Zamknij okno

 

14-05-2013


Nowy doktor w Zakładzie Geologii i Geochemii

 

W dniu 13 maja 2013 r.
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH,
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra inż. Krzysztofa Sowiżdżała.

Rozprawa nosi tytuł: Studium metod analizy geostatystycznej w aspekcie optymalnego odtworzenia charakterystyki zbiornikowej podstawowych typów złóż węglowodorów.

Promotorem pracy była
Pani prof. nz. dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska.

W dniu 3.06. 2013 Rada Wydziału zatwierdziła nadanie stopnia doktora Panu Krzysztofowi Sowiżdżałowi.

Serdecznie gratulujemy.