Zamknij okno

 

8-07-2013


Napęd Nowej Ery

 

ORLEN GAZ po raz drugi ogłasza ogólnopolski konkurs branży LPG Napęd Nowej Ery. Tegoroczna edycja skierowana jest do zdolnych polskich naukowców.

Partnerem Strategicznym projektu zainicjowanego w ubiegłym roku przez ORLEN GAZ została Politechnika Warszawska. Ponadto projekt wspierają: Polska Organizacja Gazu Płynnego, Instytut Nafty i Gazu, The World LP Gas Association, LPG Exceptional Energy. Patronat medialny objął serwis PAP Nauka w Polsce, Akademickie Radio Kampus oraz portale gazeo.pl i e-petrol.pl.

Napęd Nowej Ery to inicjatywa non-profit firmowana przez ekspertów i dziennikarzy. Jej celem jest poszerzanie wiedzy eksperckiej branży, zachęcenie do poszukiwania nowych rozwiązań dla LPG oraz zerwanie ze stereotypowym postrzeganiem gazu płynnego jako paliwa do używanych aut. W tym roku projekt będzie również promował naukowców.

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji konkursu Napęd Nowej Ery udział wzięło blisko 90 firm.
Każda z nich przedstawiła nowoczesne koncepcje i rozwiązania przyjazne LPG w jednej z czterech kategorii - Samochód Nowej Ery, Instalacja Nowej Ery, Rozwiązanie Nowej Ery i Stacja Nowej Ery.

W tym roku o tytuł Odkrycia Napędu Nowej Ery rywalizować będą studenci, dyplomanci, doktoranci, członkowie organizacji studenckich oraz kół naukowych, a także pracownicy uczelni i instytutów oraz zespoły projektowe i wynalazcy - naukowcy, których przedmiotem badań jest gaz płynny.

Konkurs wyłoni zwycięzców w trzech podkategoriach:

  • praca magisterska
  • praca doktorska
  • projekt naukowo-badawczy/wynalazek

Najlepsze prace naukowo-badawcze przyczyniające się do poszerzania wiedzy eksperckiej na temat gazu płynnego zostaną nagrodzone grantami oraz nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 25 000 zł. Regulamin konkursu umożliwia wykorzystanie grantów np. na przeprowadzenie badań laboratoryjnych, udział w konferencji naukowej czy wykonanie prototypu. Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia specjalne w postaci praktyk i staży.

Więcej informacji oraz Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.napednowejery.pl