Zamknij okno

Medale Honorowe im. Tadeusza Sendzimira

06-08-2013


W dniu 19 lipca 2013 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
odbyła się uroczystość wręczenia Medali Honorowych im. Tadeusza Sendzimira.

W roku bieżącym Medale te otrzymali m.in. pracownicy Instytutu Nafty i Gazu:

  • mgr inż. Wiesława Urzędowska – za osiągnięcia innowacyjne w dziedzinie badań właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych,
  • dr inż. Anna Zajezierska – za wybitne osiągnięcia naukowe, wynalazcze i wdrożeniowe w przemyśle naftowym
    w dziedzinie środków smarowych oraz dodatków uszlachetniających,
  • prof. nzw. dr Michał Krasodomski - za innowacyjne badania w obszarze rozwoju produktów naftowych.

Wręczenia Medali oraz dyplomów dokonał Prorektor AGH ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol.

Po uroczystościach odbyło się seminarium, w ramach którego wygłoszono referaty problemowe, w tym referat pt. Smary łożyskowe do wielofunkcyjnych zastosowań, autorstwa dr inż. Anny Zajezierskiej.

Medal im. Tadeusza Sendzimira to honorowe wyróżnienie przyznawane przez Radę Krajową Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za osiągnięcia w dziedzinie badań dotyczących innowacyjnych opracowań i wdrażania do praktyki przemysłowej.