Zamknij okno

Cyfrowa Biblioteka INiG

26-08-2013


Instytut Nafty i Gazu uruchomił Cyfrową Bibliotekę, w której zapoznać się można z najcenniejszymi zasobami bibliotecznymi w wersji zdigitalizowanej, opublikowanymi na przełomie XIX i XX wieku. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej", finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zdigitalizowano pierwsze wydawnictwa przemysłu naftowego oraz część najcenniejszych zasobów bibliotecznych INiG, opublikowane na przełomie XIX i XX wieku, w tym zbiór wydawnictw zwartych i ciągłych, obejmujących dokumenty różnego typu i formatu, w tym zbiory historyczne, dokumenty archiwalne takie jak: stare druki, mapy, będące w posiadaniu Biblioteki INiG.

W wersji cyfrowej udostępnione zostały również Wydawnictwa Instytutu, począwszy od Instytutu Naftowego, aż do Wydawnictw Instytutu Nafty i Gazu.

W ramach zadania zakupiono i wdrożono m.in. oprogramowanie do obsługi repozytorium służące budowie bibliotek cyfrowych nowej generacji, umożliwiającej zarządzanie, przetwarzanie, przeszukiwanie i dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej.

Oparte o dLibrę biblioteki oferują swoim użytkownikom wiele rozbudowanych możliwości. Obecnie jest to najpopularniejszy system do budowy bibliotek cyfrowych w Polsce.

Stworzenie komputerowego katalogu zbiorów Biblioteki i zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką, umożliwia opracowanie cennych pozycji według ogólnie przyjętych międzynarodowych standardów katalogowania i opracowania zbiorów bibliotecznych.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach zadania Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej poprzez rozbudowę branżowego ośrodka informacji.