Zamknij okno

IV edycja Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2013

24-09-2013


W dniach 17-18 września w Krakowie, w hotelu Galaxy, odbyła się IV edycja Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2013, pt.: "Biopaliwa a kryteria zrównoważonego rozwoju. Implementacja dyrektywy RED".

Instytut Nafty i Gazu zaprosił do współpracy przy organizacji Konferencji Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Krajowa Izba Biopaliw.

Tegoroczne spotkanie poświęcone było problematyce spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty i biopaliwa ciekłe. Wymagania te zostały określone w dyrektywie 2009/28/WE zwanej potocznie dyrektywą RED i zaimplementowane do nowelizowanej Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

W spotkaniu wzięło udział prawie 70 uczestników, głównie producentów paliw i biopaliw silnikowych, biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, w tym w szczególności producentów oleju rzepakowego, gorzelników, ale także i przedstawicie koncernów paliwowych .

Wśród prelegentów znalazła się przedstawicielka Komisji Europejskiej, pani Ruta Baltause, do wystąpienia której wielokrotnie odwoływano się w trakcie trwania dwudniowej Konferencji. Referat dotyczył obecnej polityki Europejskiej w kwestii energii ze źródeł odnawialnych. Do najistotniejszych z poruszanych kwestii należy wprowadzenie kryterium ILUC oraz ograniczenie udziału biopaliw pierwszej generacji do 5%, a także nacisk na rozwój biopaliw drugiej generacji oraz budowę systemu paliw ekologicznych, szczególnie wodoru, wzrost udziału energii elektrycznej w transporcie. Ponieważ projekt dyrektywy ILUC jest w trakcie negocjacji, pani Ruta Baltause przedstawiła różnice pomiędzy pierwszą a obecną propozycją.

Przedmiotem prezentowanych wystąpień były:

 • Aktualna politykę Unii Europejskiej w kwestii biopaliw - Ruta Baltause, Policy Officer, Komisja Europejska,
 • Stan zaawansowania procesu implementacji dyrektywy 2009/28/WE oraz stanu przygotowań polskiej gospodarki do wykazania spełnienia zobowiązań nałożonych przez nowelizowaną Ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Jakości Paliw, Departament Energii Odnawialnej Wydział Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Jakości Paliw Ministerstwa Gospodarki,
 • Polskie rolnictwo - realizacja celów i zobowiązań nałożonych przez Dyrektywę 2009/28/WE, a w konsekwencji przez zapowiadaną nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych -Kazimierz Żmuda, Z-ca Dyrektora ds. Energii Odnawialnych i Biopaliw, Informacji Rynkowej i Statystyki Rolnej, Wyrobów Winiarskich, Napojów Spirytusowych i Rejestracji Producentów Wyrobów Akcyzowych Departamentu Rynku Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Implementacja dyrektywy RED w wybranych państwach członkowskich i jej wpływ na rozwój sektora paliwowego - Urszula Szałkowska, Director of Europe and Africa, Hart Energy/International Fuel Quality Center,
 • Krajowa branża wytwórcza biokomponentów a kryteria zrównoważonego rozwoju - Adam Stępień, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw,
  Przegląd systemów certyfikacji - Delfina Rogowska, Zastępca Kierownika Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych, Instytut Nafty i Gazu,
 • Perspektywy realizacji NCW w kontekście dostępnych oraz przyszłych surowców i technologii - Jan Biedroń, Szef Biura Technologii, Grupa LOTOS S.A.,
  Jak uzyskać Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju. Sytuacja obecna i plany rozwoju - Sebastian Ciach, Menedżer Produktów Branży Rolno-Spożywczej i Biopaliw, DEKRA Certification Sp. z o.o.,
 • Perspektywy rozwoju roślin oleistych, szans i zagrożeń w aspekcie zmian legislacyjnych w UE i w kraju - Lech Kempczyński, Dyrektor Generalny, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju,
 • KZR z punktu widzenia podmiotu realizującego NCW - Piotr Szpakowski, Dyrektor, Biuro Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym Obszar Radcy Koncernu PKN ORLEN S.A.,
 • Możliwości wdrażania niskoemisyjnych i efektywnych energetycznie technologii produkcji bioetanolu - Włodzimierz Warchalewski, Prezes Zarządu, Związek Gorzelni Polskich
 • Doświadczenia podmiotu certyfikowanego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obliczania emisji GHG - Łukasz Surma, Inżynier Produkcji, Zakład Produkcji Estrów i Gliceryny Rafineria Trzebinia S.A.,
 • Realne możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw w świetle regulacji UE - Zuzanna Jarosz, adiunkt, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 • Zagadnienia normalizacyjne oraz praktyczne aspekty wdrożenia systemu zrównoważonej produkcji. Grupa norm 16214 1-4 jako przewodnik dla producentów biopaliw i podmiotów dostarczających surowce - Zofia Błaszkiewicz, Kierownik Zakładu Normalizacji, Instytut Nafty i Gazu,
 • System bilansu masy. Analiza przypadku – magazyn ziarna - Kamil Berdechowski, Specjalista badawczo-techniczny, Instytut Nafty i Gazu,
 • Wartości rzeczywiste emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw – wytyczne dla obliczeń - Delfina Rogowska, Zastępca Kierownika Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych, Instytut Nafty i Gazu.

W jednej z przerw Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatu firmy Tusnovics Instruments Sp. z o.o. dotyczącego aparatury do badania biokomponentów.

W trakcie Konferencji przeprowadzono wiele ożywionych dyskusji, między innymi dotyczących merytorycznych podstaw do wprowadzenia współczynników ILUC i polityki Komisji Europejskiej w tym zakresie, możliwości rozwoju nowych paliw zaawansowanych generacji, zmniejszania się obszarów upraw w Europie i zwiększania w krajach trzecich. Wielką wartością tej Konferencji była możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem Komisji Europejskiej a także polskich ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie postanowień dyrektywy do Ustawodawstwa Krajowego.

Konferencja spełniła zakładane przez organizatorów założenia i w efekcie stała się platformą umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy z obszaru tak istotnego, jak biokomponenty i biopaliwa ciekłe.

Sponsorem Głównym spotkania był LOTOS S.A. Wśród pozostałych Sponsorów znaleźli się również: DEKRA, Rafineria Trzebinia, Tusnovics Instruments Sp. z o.o. Patronatem medialnym spotkanie objęli: Nafta-Gaz, Gazeo.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Przemysł Chemiczny, OZE.PL.