Zamknij okno

 

25-09-2013

Powołanie mgr inż. Wiesławy Urzędowskiej na stanowisko Zastępcy Dyrektora INIG.


W dniu 25.09.2013 r., na VIII posiedzeniu, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Naukową Instytutu Nafty i Gazu, na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Technologii Nafty powołana została mgr inż. Wiesława Urzędowska.

Wiesława Urzędowska w Instytucie Nafty i Gazu zajmowała się tematyką oceny właściwości użytkowo-eksploatacyjnych paliw silnikowych, biopaliw i środków smarowych. Od pierwszych lat pracy w Instytucie tworzy warsztat badawczy do oceny właściwości użytkowych paliw i środków smarowych. Opracowała wiele metod badania produktów naftowych w testach laboratoryjnych i stanowiskowych, niektóre spośród nich uzyskały status Polskich Norm.

W ostatnich latach rozwijała nowe kierunki badań dla produktów, które ze względu na stosowane surowce i technologię wpisują się w proekologiczną politykę krajów członkowskich Unii Europejskiej. W kierowanym przez siebie laboratorium wdrażała metody badań pozwalające na udokumentowanie jakości produktów zgodne ze Wspólnotowym (Europejskim) oznakowaniem ekologicznym (EEL).
Jest autorem lub współautorem około 140 dokumentacji prac badawczych w dziedzinie technologii i oceny właściwości użytkowych paliw silnikowych i środków smarowych powstało. Jest autorem 37 publikacji oraz współautorem 23 patentów, z których większość została wdrożona w praktyce przemysłowej. Efektem tych prac było między innymi połączenie wysokiej jakości produktów z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko.

Aktywnie uczestniczy w kongresach, konferencjach i sympozjach poświęconych zagadnieniom naukowym i technicznym na rzecz doskonalenia systemów innowacyjności w zakresie produkcji, metod badań i użytkowania paliw oraz środków smarowych. Od 1984 r. pełniła funkcję zastępcą kierownika Zakładu Oceny Właściwości Eksploatacyjnych.