Zamknij okno

VII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji IWIS 2013

10-10-2013

W dniach 08-10.10.2013r w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, odbyła się VII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji IWIS 2013.

Na drugiej, co do wielkości międzynarodowej wystawie w Europie zaprezentowano ponad 350 rozwiązań z całego świata, w tym 150 pochodzących z Polski.
Każde prezentowane rozwiązanie oceniane było pod kątem innowacyjności, nowatorstwa, możliwości zastosowania w przemyśle. Przewodniczącym jury wystawy był prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. Podczas wystawy Jury nagrodziło 289 wynalazków i rozwiązań, przyznając prawie 50 złotych medali z wyróżnieniami. Wśród nagrodzonych znaleźli się: wystawcy zagraniczni, instytuty badawcze, uczelnie wyższe i instytuty PAN. Szczególnie docenione zostały te rozwiązania, które zostały wdrożone w przemyśle.
Instytut Nafty i Gazu na tegorocznej wystawie zaprezentował ogółem 9 rozwiązań, w których zawiera się aż 9 zgłoszeń patentowych na wynalazek.
Instytutowi Nafty i Gazu przyznano:

MEDAL ZŁOTY Z WYRÓŻNIENIEM dla wynalazku Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów napędowych (High thermal stability detergent-dispersant additive package for diesel fuels) autorstwa: W. Stanika, Z. Łukasik, I. Skręt, L. Ziemiańskiego, M. Łenyk, M. Wojtasika, S. Oleksiaka, P.391245.

MEDAL ZŁOTY Z WYRÓŻNIENIEM dla Wielofunkcyjnego pakietu dodatków do olejów napędowych (Multifunctional additive package for diesel fuel), którego twórcami są: W. Stanik, L. Ziemiański, I. Skręt, R. Kempiński, Z. Paćkowski, J. Lubowicz, G. Żak, M. Wojtasik, J. Markowski, C. Bujas, E. Bracisiewicz, P.398294.

MEDAL  ZŁOTY Komisja przyznała:
- Mikroemulsji woskowej na bazie wosków pochodzących z odzysku oraz sposób jej wytwarzania (Wax micro-emulsion based on recycled waxes and the method on its production) autorstwa: H. Syrek, J. Lubowicza, A. Antosza, A. Bartyzel, J. Kapelaka, U. Gawlak-Józefczyk, W. Wilka, D. Rogowskej, M. Lachman, Ł. Jęczmionka, K. Berdechowskiego, B. Danek, P.400629.
- Klaryfikatorowi ferromagnetycznemu do rozdzielania emulsji wodno-olejowych (Ferromagnetic clarifying agent for the separation of water-oil emulsions); twórcy: J. Markowski, M. Wojtasik, G. Żak, P.403858,
- Uniwersalnemu dodatkowi o wysokiej stabilności do olejów napędowych, wspomagającemu procesy regeneracji filtra spalin silnika z zapłonem samoczynnym, (Universal, highly stable additive to diesel fuel supporting exhaust filter regeneration in diesel engines) autorstwa: G. Żak, M. Wojtasika, W. Stanika, L. Ziemiańskiego, Z. Stępnia, I. Skręt, J. Markowskiego, C. Bujas, W. Krasodomskiego, M. Pajdy, P.398652.

Na wystawie IWIS 2013 przyznano Instytutowi również trzy SREBRNE MEDALE za: Sposób pozyskiwania gazów ziemnych rozpuszczonych w głębokich poziomach solankowych, (The method of natural gas recovery from geopressured deer saline aquifers), którego twórcami są J. Lubaś, M. Warnecki, P.399584,
Biodegradowalny smar plastyczny (Biodegradable lubricating grease) autorstwa A. Zajezierskiej, P.400119 oraz za
Dodatek o ulepszonym działaniu biobójczo-stabilizacyjnym do paliw (Additive of improved biocidal-stabilizing activity for fuel), którego autorami są: W. Stanik, M. Pindel, J. Będkowski, K. Sikora, R. Konieczny, M. Janeczek, P.402663.

Podczas wystawy IWIS 2013 Instytut otrzymał również puchar oraz dyplom przyznany przez Prezydenta International Federation of Inventor’s Associations (IFIA) - dr Andrasa Vedresa za całokształt prezentacji wynalazków na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.
Nagrodą Specjalną, przyznaną przez Jury IWIS-2013 i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, dla krajowego wynalazku, uhonorowano Biodegradowalny smar plastyczny, którego twórcą jest: A. Zajezierska, P.400119.
Dorobek innowacyjny Instytutu został również nagrodzony dyplomem uznania przyznanym przez Radę Główną Instytutów Badawczych za promocję osiągnięć naukowych oraz działania przynoszące rozgłos i renomę instytutom badawczym.
Ważnym wydarzenie tegorocznej wystawy IWIS 2013 był fakt, że to właśnie polskie rozwiązanie zdobyło najważniejszą z 42 nagród specjalnych. Została ona przyznana firmie „INWEX” Sp. z o.o z Kielc.
Najmłodszym (9-letnim) uczestnikiem Wystawy, konstruktorem, zdobywcą złotego medalu IWIS i nagrody dla najmłodszego wystawcy został Marek Rauchfleisz, nagrodzony za Łazika Marsjańskiego MR-01.
Tegoroczne targi odwiedziło około 20 tys. osób. Wystawie towarzyszyły seminaria Urzędu Patentowego, w których uczestniczyło około 300 osób i seminaria Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, w których wzięło udział 100 osób.
Wystawa IWIS jest największą imprezą wystawienniczą w Europie Środkowo- Wschodniej, promującą innowacyjne rozwiązania polskie i zagraniczne oraz nowatorskie, oryginalne osiągnięcia polskiej nauki i techniki.
Mamy nadzieję, że prezentowane podczas wystawy rozwiązania oraz kontakty handlowe i biznesowe pozyskane na wystawie IWIS 2013, znacznie przyczynią się do zwiększenia zainteresowania w Polsce rozwojem idei innowacji, jak również będą miały wpływ na wzrost liczby komercjalizowanych wynalazków, co bezpośrednio przełoży się na rozwój gospodarczy naszego kraju.

Od dwóch lat współorganizatorami wystawy są: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP i Politechnika Warszawska. Tegorocznej Wystawie towarzyszyła III edycja Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych pod protektoratem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców - IFIA, Seminarium Urzędu Patentowego RP, a także Warsztaty Konferencji Lewiatan. International Warsaw Invention Show to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy.

zobacz: IWIS 2013 Ceremonia Zamknięcia i Rozdanie Nagród