Zamknij okno

 

13-11-2013

Instytutowi Nafty i Gazu została nadana kategoria naukowa A


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 278/KAT/2013
Instytutowi Nafty i Gazu została nadana kategoria naukowa A.

Dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych został kompleksowo przeanalizowany przez członków komisji oceniającej. Ponad 960 jednostkom zostały przyznane kategorie od tej najwyższej A+, poprzez A, B oraz C.

Kategorie stanowią ważny miernik sukcesów badawczych ocenianych podmiotów. Są również jednym z kluczowych wskaźników mających wpływ na wysokość przyznawanej dotacji.

Specjalnie przyjęty algorytm jest gwarancją obiektywizmu i porównywalności oceny. Jednostki naukowe porównywane były w czterech grupach nauk: nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie, nauki o sztuce i twórczości artystycznej.

Uczeni oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.