Zamknij okno

 

2-12-2013

Komunikat nr 1/13 KT z dnia 2.12.2013r.

W sprawie nowego wydania Kryteriów Technicznych - KT-28-96 wyd. 8
„Reduktory średniego ciśnienia. Wymagania i badania".

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie informuje,
że zostało opublikowane nowe, 8 wydanie Kryteriów Technicznych 28/96
„Reduktory średniego ciśnienia. Wymagania i badania"
Wydanie to zostało zatwierdzone w dniu 17.10.2013r. i obowiązuje ze zmianą wprowadzoną
w dniu 28.11.2013r.

Niniejsze wydanie Kryteriów Technicznych zastępuje wydanie 6 z dnia 5.09.2006r. i wchodzi w życie z dniem 5.12.2013r. Okres przejściowy zostaje wyznaczony na okres 6-ciu miesięcy czyli do dnia 4.06.2014r. Oznacza to, że certyfikaty wydane na zgodność z wydaniem 6 KT-28-96 z dniem 5.06.2014r. utracą ważność.

Wszelkich informacji dotyczących procesu certyfikacji dobrowolnej na zgodność z Kryteriami Technicznymi
udziela Kierownik Biura Certyfikacji:
Magdalena Swat
tel: 12 4303864, e-mail: swat@inig.pl