Zamknij okno

 

8-04-2014

 
W dniach 09–10 czerwca 2014 r. odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie III Konferencja ShaleScience pt. Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych ukierunkowana na wprowadzanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki do poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Podczas III Konferencji ShaleScience dyskusja skoncentrowana będzie na porównaniu polskich formacji geologicznych dolnego paleozoiku z nielicznymi analogami występującymi w Ameryce Północnej.

Głównym motywem konferencji będzie zastosowanie nowego podejścia do projektowania i realizacji zabiegów intensyfikacyjnych w skałach o umiarkowanych właściwościach kolektora złożowego.

Wnioski na temat ewolucji wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych w lokalnych warunkach geologicznych zostaną oparte o dostępne już wyniki z prac poszukiwawczych zrealizowanych w latach 2009–2014 w Polsce.

Program III edycji konferencji ShaleScience obejmuje trzy bloki tematyczne:

  • Geologia polskich skał łupkowych dolnego paleozoiku
    – doświadczenia polskie i amerykańskie, 
  • Wiercenie i stymulacja otworów w kolektorach skał łupkowych
    o umiarkowanej jakości,
  • Wyzwania środowiskowe przy wykonywaniu zabiegów szczelinowania.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy jest Partnerem Konferencji.