Zamknij okno

WYSTARTOWAŁ PIERWSZY POLSKI SYSTEM CERTYFIKACJI BIOPALIW – KZR INIG

8-07-2014


Komisja Europejska zatwierdziła System KZR INIG - pierwszy polski system certyfikacji biopaliw na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju. System ten został opracowany w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie.

Celem systemu KZR INIG jest zapewnienie, iż produkcja biokomponentów prowadzona jest z zachowaniem kryteriów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w dyrektywie 2009/28/WE.

Impulsem do stworzenia systemu certyfikacji biopaliw był brak na krajowym rynku rodzimego rozwiązania - mówi Delfina Rogowska Kierownik Biura Systemu KZR INiG. To, że system KZR INiG został uznany przez KE oznacza, że certyfikaty są ważne zarówno w świetle nowo wprowadzonych przepisów, jak i w przypadku produktów eksportowanych do krajów członkowskich. Do tej pory przedsiębiorcy mogli się certyfikować wyłącznie w systemach zagranicznych – dodaje Rogowska.

System certyfikacji KZR INIG odnosi się do wszystkich rodzajów biomasy (np. ziarna), biokomponentów oraz odpadów (np. UCO) zebranych i/lub wytworzonych na terenie UE. System KZR INIG określa standardy i procedury, jakie muszą być stosowane w całym łańcuchu produkcji biomasy i biopaliw.

Certyfikacja według KZR INIG obejmuje głównie:

  1. Pierwsze punkty zbiórki biomasy roślinnej (FGP), w tym producentów rolnych
  2. Zakłady przetwórstwa
  3. Wytwórców biokomponentów
  4. Firmy handlowe.

System został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2014/325/UE.

Więcej informacji o Systemie KZR INIG – www.kzr.inig.pl

Obowiązek certyfikacji został wprowadzony znowelizowaną ustawą o biokomponentach, która weszła w życie 9 maja br.
Zakres regulacji obejmuje wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem biokomponentów, funkcjonujące na poszczególnych etapach tego procesu, czyli: producentów rolnych, pośredników, przetwórców, wytwórców, podmioty sprowadzające.