Zamknij okno

Konferencja GEOPETROL 2014 - zakończona

25-09-2014

Patronat Konferencji:

Wicepremier, Minister Gospodarki
Janusz Piechociński

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
mgr inż. Mirosław Koziura

Prezes Zarządu PGNiG SA
Mariusz Zawisza

Główny Sponsor Konferencji:Sponsor Konferencji:Partner Konferencji:

 

W dniach 15–18.09.2014 r. w Zakopanem-Kościelsku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL-2014 pn.: Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania.

Konferencja zgromadziła około 350 przedstawicieli nauki i przemysłu naftowego z Polski, Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Norwegii, Holandii, Francji, Niemiec, Węgier i USA. Jej celem było przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój tej branży w poszczególnych krajach.

Honorowymi Patronami Konferencji Geopetrol-2014 byli:

 •  Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński,
 •  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lena Kolarska-Bobińska,
 •  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura,
 •  Prezes Zarządu PGNiG S.A. Mariusz Zawisza.

Gościem honorowym Konferencji był Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Witalij Maksymenko wraz z małżonką.

W ramach pięciu sesji roboczych wygłoszono łącznie 109 referatów poświęconych zagadnieniom geologii i geofizyki poszukiwawczej, technologii wiercenia i cementowania rur okładzinowych, zagospodarowaniu i eksploatacji złóż węglowodorów oraz zaprezentowano 54 postery.

Ważnym elementem Konferencji były warsztaty, obejmujące następującą tematykę:

 • Warsztaty I – Modelowanie systemów naftowych jako klucz do sukcesu poszukiwawczego
  (prowadząca Irena Matyasik),
 • Warsztaty II – Zabiegi stymulacji wydobycia węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych
  (prowadzący Piotr Kasza),
 • Warsztaty III – Modelowanie i symulacje złożowe – nowe metody i zastosowanie
  (prowadzący Wiesław Szott),
 • Warsztaty IV – Podziemne magazynowanie gazu ziemnego w Polsce – stan aktualny i wyzwania
  (prowadzący Bogdan Filar),
 • Warsztaty V – Propelanty i klasyczne materiały wybuchowe w zastosowaniu do prac stymulacyjnych, intensyfikacyjnych i udostępniających w górnictwie naftowym
  (prowadzący Antoni Frodyma),
 • Warsztaty VI – Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych (w ramach
  projektu ResDev programu BlueGas)
  (prowadzący Jan Lubaś).

Symboliczne, tradycyjne już nagrody w postaci drewnianych ptaków, przyznawane za najlepsze merytoryczne wystąpienia, powędrowały m.in. do Geofizyki Toruń S.A., Geofizyki Kraków S.A.,
PGNiG S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji, Operatora Systemu Magazynowania Sp. z o.o., na Uniwersytet Warszawski, AGH, Politechniki: Warszawską i Śląską, do Białoruskiego Instytutu Nafty w Homlu, na Uniwersytet w Stavanger, do Zjednoczenia UKRNafta w Kijowie, do Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych w Moskwie, czy do firmy WES.

 

 

 


Konferencja w obiektywie: