Wiadomości INiG Kraków

 

Monografia „Nafta i Gaz Podkarpacia – Zarys historii”

Pragniemy poinformować o ukazaniu się nowej pozycji książkowej - monografii „Nafta i Gaz Podkarpacia – Zarys historii”, którą powinny być zainteresowane biblioteki, uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa branży naftowo-gazowej oraz osoby interesujące się historią przemysłu naftowego i Podkarpacia.

Książka, w twardej oprawie, liczy 572 strony i 175 ilustracji na kredowym papierze.

Wydana została wspólnym nakładem Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz przedsiębiorstwa „Ukrnafta” z Kijowa. Jest unikalną, bogato ilustrowaną monografią obejmująca szeroki wachlarz zagadnień dotyczących odkrycia i zagospodarowania złóż węglowodorów na Podkarpaciu na przestrzeni ostatnich 150 lat. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni specjaliści z Polski i Ukrainy.

Książka zawiera tekst w języku polskim i ukraińskim. Inicjatywa wydania wspólnej polsko-ukraińskiej monografii spotkała się z poparciem Prezydentów – Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmy, co znalazło swój wyraz w ich specjalnych pismach, które zostały zamieszczone na łamach książki.

W książce przedstawiono historyczny zarys rozwoju przemysłu ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Podkarpacia – regionu, obejmującego tereny Polski i Ukrainy, oraz jego budowę geologiczną. Opisano powstanie i rozwój wiertnictwa, naukowo- techniczne osiągnięcia w zakresie rozpoznawania i eksploatacji złóż, od czasów dawnych do teraźniejszości. Rozpatrzone są zagadnienia związane z transportem, magazynowaniem i przetwórstwem węglowodorów. Jeden z rozdziałów został poświęcony rozwojowi myśli naukowo-technicznej i geologicznej, tworzeniu szkół i ośrodków szkoleniowych, działalności wybitnych fachowców.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników przemysłu naftowego i gazowniczego, studentów szkół o profilu geologicznym i naftowym, historyków oraz szerokiego kręgu czytelników.

 

Cena jednego egzemplarza wynosi 150 zł. Dla emerytów przewidujemy cenę 50 zł.

Zamówienia prosimy składać na adres:


INSTYTUT NAFTY I GAZU, 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25a

tel. 012 6177651, 012 6177654, fax: 012 6177522 (prosimy skorzystać z formularzy: RTF, PDF)

lub

poprzez e-mail: zamawiam

 

 

Maria Ciechanowska

Dyrektor INiG

 
^...