Szanowni Państwo,

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konferencji Geopetrol 2014 nt.:

"Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
– nowe technologie, nowe wyzwania".

Konferencja odbędzie się w Zakopanem-Kościelisku, w dniach 15.09–18.09.2014 r., z udziałem zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

Celem spotkania będzie przedstawienie aktualnych problemów badawczych i rozwojowych, związanych z nowymi kierunkami badań dla potrzeb górnictwa nafty i gazu na tle osiągnięć światowych, jak również wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rozwój tej branży w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach Konferencji zostaną zorganizowane sesje referatowe i posterowe, warsztaty oraz wystawy o tematyce związanej m.in. z:

Język Konferencji: polski, rosyjski, angielski

 

Z poważaniem


Maria Ciechanowska
Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu - PIB