Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydarzenia 2010
W dniu 22.12.2010 r. zostały podpisane przez Instytut Nafty i Gazu dwie ostatnie w tym roku umowy z PGNiG S.A. o dofinansowanie projektów: "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo" oraz "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" ze środków Unii Europejskiej.
(29-12-2010) » więcej informacji
XI edycja Gazeli Biznesu przyniosła Instytutowi Nafty i Gazu wyróżnienie w postaci 34 miejsca
w rankingu wojewódzkim, w którym znalazło się aż 325 firm z regionu Małopolski.

(28-12-2010) » więcej informacji
16 grudnia pod adresem www.informatyzacja.inig.pl została uruchomiona strona internetowa promująca projekt pt.: "Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"
(16-12-2010) » więcej informacji
W dniu 15 grudnia 2010 r. Instytut Nafty i Gazu, jako jednostka wdrażająca, podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: "Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(15-12-2010) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na następujące patenty: Sposób wytwarzania plastyfikatora TDAE, Sposób wytwarzania plastyfikatora TDAE do kauczuku i gumy, Sposób wytwarzania plastyfikatora naftowego do kauczuku i gumy
(08-12-2010) » więcej informacji
W dniu 6 grudnia 2010 r. Instytut Nafty i Gazu, jako jednostka wdrażająca, podpisał umowę z PGNiG S.A. na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.: "Podziemny Magazyn Gazu Strachocina" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(07-12-2010) » więcej informacji
Jeden złoty i dwa brązowe medale przyznano Instytutowi Nafty i Gazu na odbywających się w dniach 2-5 grudnia VI Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF w Seulu w Korei Południowej.
(6-12-2010) » więcej informacji
1 grudnia 2010 w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego odbyło się wręczenie nagród w III edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Komisja Konkursowa przyznała Instytutowi Nafty i Gazu wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Firma.
(2-12-2010) » więcej informacji
W dniach 24-26 listopada 2010 odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja EURO OIL&FUEL 2010 pt. "Biokomponenty w paliwach do silników Diesla - Wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego", zorganizowana przez Instytut Nafty i Gazu i Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA
(30-11-2010) » więcej informacji
W dniu 24 listopada 2010 r., przez przedstawicieli Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie zostały podpisane kolejne trzy umowy w ramach dofinansowania z działania 10.1 PO IiŚ.
(24-11-2010) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazek pt.: Uniwersalny pakiet dodatków do bioestrów oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: Przyrząd do przygotowania próbek żeli.
(23-11-2010) » więcej informacji
W dniach 18-20 listopada odbyły się na terenach wystawienniczych Heysel Expo w Brukseli 59 Międzynarodowe Wielobranżowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA" 2010, na którym Jury przyznało 3 medale 3 zgłoszonym przez Instytut wynalazkom.
(22-11-2010) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na następujące wynalazki: Sposób usuwania skażenia mikrobiologicznego w zbiornikach cieczy wiertniczych oraz Wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-stabilizujacych
(15-11-2010) » więcej informacji
W dniach 03-05.11 w Krakowie odbyła się cykliczna Konferencja Naukowo- Techniczna - VII Forum Dyskusyjne nt. "Analityczno-technologicznych aspektów jakości współczesnych paliw". Konferencja została zorganizowana przez Sekcję "POLLAB - PETROL" Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Instytut Nafty i Gazu.
(8-11-2010) » więcej informacji
Na 61 Międzynarodowej Wystawie "Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty" IENA zorganizowanej w dniach 28-31.10.2010 r. w Norymberdze, Instytut Nafty i Gazu został wyróżniony dwoma medalami.
(28-10-2010) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazek pt.: "Biodegradowalny środek smarowy".: Anna Zajezierska, Franciszek Steinmec (Patent Nr 206170)
(27-10-2010) » więcej informacji
Na odbywającej się w dniach 20 - 22 października IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010 (The Fourth International Warsaw Inventions Show IWIS 2010), wystawione przez Instytut Nafty i Gazu technologie i wynalazki zdobyły 13 medali: 2 złote z wyróżnieniem,
3 medale złote, 5 srebrnych i 3 brązowe.
(22-10-2010) » więcej informacji
Wystawione przez Instytut Nafty i Gazu technologie i wynalazki zdobyły kolejne nagrody na międzynarodowych wystawach. W Moskwie, Sewastopolu i Taipei otrzymaliśmy 8 medali w tym: 1 złoty, 2 srebrne, 5 brązowych oraz 5 nagród specjalnych
(20-10-2010) » więcej informacji
W dniach 07-08.10.2010 r. odbyła się w Krakowie, w Hotelu Qubus, Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ-2010 pt.: "Pomiar ilości i jakości gazu", której organizatorem był zespół Pracowników Pionu Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu.
Tematyka Konferencji obejmowała całokształt zagadnień związanych z pomiarem ilości i jakości gazu.
(11-10-2010) » więcej informacji
W dniu 01.10.2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o przyznaniu Instytutowi Nafty i Gazu finansowania projektu pt.: „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Inwestycja związana jest z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
(04-10-2010) » więcej informacji
Ukazał się kolejny numer miesięcznika Nafta-Gaz (09/2010)
W numerze m.in.: "Badania odporności na zewnętrzne oddziaływania mechaniczne rur z materiałów kompozytowych przeznaczonych do rozprowadzania gazu płynnego" (Piotr Szewczyk, INIG)
(28-09-2010) » spis artykułów wydania 09-2010 » archiwum Nafta-Gaz
W dniach 20-23 września 2010r. w Zakopanem-Kościelisku odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2010 nt. "Nowe metody i technologie zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich".
(25-09-2010) » więcej informacji
W dniu 13 września br., w Pionie Technologii Nafty INiG doszło do połączenia dwóch zakładów naukowo-badawczych, Zakładu Nowych Technologii Chemicznych (TC) oraz Zakładu Dodatków Uszlachetniających (TD). Nowo powstała jednostka przyjęła nazwę „Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych” (TC).
(14-09-2010) » więcej informacji
W dniu 08.09.2010 r. w INiG przy ul. Łukasiewicza w Krakowie została oficjalnie otwarta Biblioteka Instytutu, do której zostały przeniesione wszystkie zbiory z ul. Lubicz i ul. Bagrowej. Zbiory te mieszczą się obecnie w odnowionych pomieszczeniach.
(9-09-2010) » więcej informacji
W dniu 3.09.2010 r. w Ministerstwie Gospodarki została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "PMG Wierzchowice", w ramach priorytetu X "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"
(8-09-2010) » więcej informacji
Od 29.06 do 13.08.2010, trwał generalny remont sieci centralnego ogrzewania w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza. Prace polegały na całkowitej wymianie istniejącej sieci podziemnej centralnego ogrzewania, dostarczającej ciepło do obiektów oraz wymianie sieci dostarczającej parę technologiczną dla produkcji drobnotonażowej oraz wody użytkowej.
(30-08-2010) » więcej informacji
Ukazał się kolejny numer miesięcznika Nafta-Gaz (08/2010)
W numerze m.in.: "Wpływ modyfikatorów spalania na zmiany emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych w spalinach, powstających podczas spalania lekkich olejów opałowych" (Tomasz Łaczek, Kamil Berdechowski, INIG)
(27-08-2010) » spis artykułów wydania 08-2010 » archiwum Nafta-Gaz
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie poszukuje osób na stanowiska od INŻYNIERA do SPECJALISTY BADAWCZO-TECHNICZNEGO do pracy w akredytowanym laboratorium badawczym/pomiarowym w zakresie pomiarów właściwości metrologicznych gazomierzy, przeliczników, przetworników, ciśnieniomierzy, termometrów, przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych.
(5-08-2010) » więcej informacji
W dniach 14-17 czerwca 2010 Instytut Nafty i Gazu zaprezentował swoją ofertę na 72. EAGE Conference and Exhibition w ramach Targów SPE EUROPEC 2010, w Barcelonie. 72 Konferencja EAGE w Barcelonie odbyła się pod hasłem „A New Spring for Geoscience” i poruszała problematykę nowego spojrzenia na nauki o Ziemi. Tematyka Konferencji nawiązywała do stawianych przemysłowi zadań, związanych z rozwojem technik, które sprostają wciąż rosnącym potrzebom energetycznym.
(2-08-2010) » więcej informacji
Ukazał się kolejny numer miesięcznika Nafta-Gaz (07/2010)
W numerze m.in.: "Zastosowanie pomiarów PPS 3C do szczegółowego odwzorowania i interpretacji strefy okołootworowej" (Robert Bartoń, INIG)
(15-07-2010) » spis artykułów wydania 07-2010 » archiwum Nafta-Gaz
W dniach 20-27 czerwca 2010 r. Instytut uczestniczył w konferencji 10th International Multidisciplinary, Scientific GeoConference & EXPO SGEM, jaka odbyła się w Albenie (Bułgaria).
Tematyka konferencji i wystawy obejmowała zagadnienia z zakresu nauk o ziemi, w tym problematykę wydobycia ropy i gazu. Uczestniczyło w niej ponad 350 naukowców z 31 państw.
(30-06-2010) » więcej informacji
W dniu 23 czerwca 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej odbyła się obrona pracy habilitacyjnej Pani dr inż. Teresy Steligi, kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji Złóż INiG Oddział Krosno.
Praca pt. „Bioremediacja odpadów wiertniczych zanieczyszczonych ropopochodnymi ze starych dołów urobkowych” uzyskała bardzo wysoką ocenę recenzentów i komisji habilitacyjnej. Rada naukowa jednogłośnie nadała Pani dr inż. Teresie Stelidze tytuł „doktora habilitowanego” w zakresie nauk technicznych z dziedziny ochrony środowiska.
SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE WIZYTY JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO W INSTYTUCIE NAFTY I GAZU W KRAKOWIE.
W nawiązaniu do publikowanych w mediach w dniu 18.06 br. informacji dotyczących wizyty kandydata na Urząd Prezydenta RP Pana Jarosława Kaczyńskiego w Krakowie, pragniemy sprostować, iż spotkanie odbyło się w budynku firmy Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. przy ul. Lubicz 25, a nie jak donoszą media, w Instytucie Nafty i Gazu mieszczącym się w sąsiednim budynku.
W dniu 27.05.2010 r. Instytut Nafty i Gazu, jako jednostka wdrażająca, podpisał w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Gazociąg Jeleniów – Dziwiszów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
(15-06-2010) » więcej informacji
INiG Gepardem Biznesu 2009
Instytut Nafty i Gazu ze wskaźnikiem dynamiki przychodów operacyjnych na poziomie 90%, wskaźnikiem dynamiki zysku netto 58,3% oraz średnim wskaźnikiem dynamiki równym 74,1% znalazł się w grupie najdynamiczniej rozwijających się firm województwa małopolskiego.
(11-06-2010) » więcej informacji
Statoil rozpoczął współpracę z Instytutem Nafty i Gazu
Od maja br. usługa monitorowania jakości paliw płynnych oraz poprawności wskazań dystrybutorów na stacjach Statoil w Polsce realizowana jest przez Instytut Nafty i Gazu (INiG).
(08-06-2010) » więcej informacji
W dniach: 27-28 maja odbyła się, zorganizowana przez INiG, Konferencja "Podziemne Magazyny Gazu stabilizatorem bezpieczeństwa dostaw gazu" przygotowana i przeprowadzona przez Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki.
(02-06-2010) » więcej informacji
Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego przyznała naszemu Instytutowi Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” w III edycji konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych za technologię pn. Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych
(30-05-2010) » więcej informacji
W dniach 10-12 maja 2010 roku w Rytrze odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "ŚRODKI SMAROWE 2010 - Zagadnienia eksploatacji środków smarowych w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji"
(26-05-2010) » więcej informacji
Międzynarodowe Jury 7 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Autorstwa Kobiet Wynalazczyń, KIWIE 2010, która odbyła się w Seulu, Korea Południowa, w dniach 06-09.05.2010 r. przyznało 3 SREBRNE MEDALE Kobietom-Naukowcom pracującym w Instytucie Nafty i Gazu
(12-05-2010) » więcej informacji
Informujemy, iż od numeru 166 (edycja maj 2010) wydawnictwo Instytutu "Prace INiG" zmienia swoją nazwę na "Prace Naukowe INiG". Zmianie uległa również szata graficzna.
(11-05-2010)
» zobacz nowa okładkę wydawnictwa
W dniu 15 kwietnia 2010 r., w Krakowie
w obiekcie przy ul. Łukasiewicza
w obecności kadry kierowniczej Pionu Technologii Nafty oraz zaproszonych gości, odbyło się oficjalne otwarcie nowej multimedialnej sali konferencyjnej
(10-05-2010)
» więcej informacji
23.04 podczas III Międzynarodowego Forum "IP Management - the Key to the Successful Economy" ogłoszono POLISH INTELLECTUAL CAPITAL TOP 50 - listę rankingową 50 polskich firm o największym kapitale intelektualnym. Instytut Nafty i Gazu znalazł się w gronie laureatów.
(5-05-2010)
» więcej informacji
Fuel's Zoom 2010
W dniach: 27-28 kwietnia INiG zorganizował w Krakowie,
II Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu: 'Fuel's Zoom': Bioetanol-paliwa i biopaliwa z bioetanolem
przygotowaną i przeprowadzoną przez Pion Technologii Nafty. Patronat honorowy nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak.
(4-05-2010)
» więcej informacji
Patent
Nominacja do Godła "Teraz Polska" dla technologii "Zmodyfikowany katalityczny proces wodorowy regeneracji olejów odpadowych".
(29-04-2010) » więcej informacji
38 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów;
Salon International des Inventions, 21-25.04.2010 r. w Genewie,
przyniosła Instytutowi Złoto i Brąz
(26-04-2010)
» więcej informacji
Tytuł Srebrnego Inżyniera dla pracownika Instytutu
- Dr inż. Marcin Rzepka, adiunkt Zakładu Technologii Wiercenia Oddziału
w Krośnie uzyskał tytuł SREBRNEGO INŻYNIERA w kategorii Nauka w plebiscycie organizowanym przez Przegląd Techniczny.
(15-04-2010)
» więcej informacji
Patent
Instytut Najlepszym Miejscem Pracy.
Wiarygodność, szacunek, uczciwość, duma i koleżeństwo - to między innymi za takie cechy Instytut został nagrodzony w prestiżowym konkursie Great Place to Work 2010
(07-04-2010)
» więcej informacji
Patent
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 27 marca 2010 zmarła Ś.P. dr KATARZYNA STECZKO.
Z żalem żegnamy naszą Koleżankę, przyjaciela, człowieka o wielkim sercu i umyśle, cenionego badacza i naukowca.

(02-04-2010)
» więcej informacji
Patent
Komisja VIII Międzynarodowej Wystawy Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii INVENTIKA - 2010, 16-19.03.2010 r., Cluj-Napoca w Rumunii, doceniła wystawione przez Instytut Nafty i Gazu innowacje
(22-03-2010) » więcej informacji
Patent
Na zorganizowanej w dniach 04-06.02.2010 roku Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2010 w Kuala Lumpur, Instytut Nafty i Gazu został nagrodzony za wynalazki autorstwa naszych pracowników.
(19-03-2010)
» więcej informacji
a
W dniach 08-13 marca 2010 r. w Muzeum Techniki NOT mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się XVII Giełda Polskich Wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach w 2009 roku. Swoje osiągnięcia zaprezentował również Instytut Nafty i Gazu. Giełda została zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
(18-03-2010) » więcej informacji
a
W dniach 26-27 lutego 2010 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się Międzynarodowe Targi LPG & CNG Show 2010. Targi były znakomitą okazją nie tylko do przedstawienia oferty usługowej
i badawczej INiG, ale również do nawiązania współpracy z innymi firmami
z branży, a także do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i urządzeniami gazowymi.
(12-03-2010) » więcej informacji
Patent
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazek pt.: "Biodegradowalny smar dla trakcji szynowej"
(10-03-2010)
» więcej informacji
CSR
Instytut Nafty i Gazu rozpoczął działania wdrażające politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W jej ramach został opracowany m.in. Kodeks Dobrych Praktyk INiG oraz Program INiG - Przyjazna Firma.
(22-02-2010)
» więcej informacji
SPE
W dniach 14-17 czerwca 2010 Instytut Nafty i Gazu zaprezentuje swoją ofertę na 72. EAGE Conference and Exhibition w ramach Targów SPE EUROPEC 2010, które odbędą się w Barcelonie. Tematyka konferencji będzie dotyczyła geofizyki, poszukiwania ropy naftowej, geologii, inżynierii zbiornika, górnictwa i inżynierii lądowej.
Instytut Nafty i Gazu zaprasza na swoje stoisko nr 124.
(11-02-2010) » więcej informacji
a
I miejsce dla Pani Moniki Tyszownickiej z Instytutu Nafty i Gazu
w X Mistrzostwach PGNiG w Narciarstwie Alpejskim Branży Gazowniczej
i Naftowej.
(27-01-2010) » więcej informacji
W związku z reorganizacją, przeprowadzaną przez Polski Komitet Normalizacyjny, Punkt Informacji Normalizacyjnej
przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie z dniem 31.12.2009 zakończył działalność.

Serdecznie dziękujemy za miłą współpracę. W sprawie zakupu norm prosimy kontaktować się z PKN w Warszawie.
(4-01-2010)

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl