Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Aktualności - Wydarzenia 2011
Dr inż. Iwona Skręt została zwyciężczynią IV Edycji Konkursu „Wynalazczyni Roku”. Laureatka jest współautorką większości opatentowanych wynalazków, które są stosowane w produkcji olejów napędowych w polskich rafineriach. Dr inż. Iwonę Skręt jury doceniło za imponujący dorobek naukowy.
(20-12-2011) » więcej informacji
Prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski został wyróżniony w dniu 09.12.2011 r. przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Prof. dr hab. inż. Macieja Kaliskiego Honorową Odznaką "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego".
(13-12-2011) » więcej informacji
28 listopada podsumowano IX edycję Międzynarodowego Konkursu EKO-2011 na rozwiązania
w dziedzinie ochrony środowiska. Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się również rozwiązania zgłoszone przez Instytut Nafty i Gazu.

(6-12-2011) » więcej informacji
Październik i listopad były dla Instytutu szczególnie obfite w nagrody i wyróżnienia.
Na międzynarodowych wystawach wynalazków i technologii uzyskaliśmy 8 medali,
w tym 5 złotych.

(30-11-2011) » więcej informacji
Instytut Nafty i Gazu informuje, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział Zielona Góra zleciło Instytutowi Nafty i Gazu w Krakowie Oddział Krosno pracę pt.: „Badania skuteczności działania nowych inhibitorów i środków chemicznych oferowanych do stosowania na kopalniach według opracowanych standardów ich wyboru”.
Zapraszamy zainteresowane firmy, producentów i dostawców środków chemicznych, inhibitorów hydratów i korozji do zgłaszania swych produktów w celu przeprowadzenia badań ich skuteczności.
(28-11-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił na rzecz Instytutu patentu o numerze PL 209785 na wynalazek pt.: "Sposób rozpoznawania skał wykonywany za pomocą widma rezonansowego".
Autorami patentu są: Sławomir Falkowicz, Jerzy Niebielec, Aneta Kubala, Paweł Budak.

(23-11-2011) » więcej informacji
03–05.11.2011 r., podczas Wystawy IWIS-2011 w Warszawie, odbył się I Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych zorganizowany przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) wspólnie z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. Rok 2011 obchodzony jest jako Międzynarodowy Rok Chemii oraz Rok Marii Skłodowskiej-Curie
(16-11-2011) » więcej informacji
W dniu 05.11.2011 r. w Warszawie, Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Wynalazczości nadane przez Prezesa Rady Ministrów – Pana Donalda Tuska, odebrały następujące osoby:
dr inż. Iwona Skręt, dr inż. Anna Zajezierska, dr Leszek Ziemiański.

(8-11-2011) » więcej informacji
W dniach 03–05.11.2011 r. w Warszawie – w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Hotelu Gromada odbyła się V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011 zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, SPWIR, pod patronatem Parlamentu Europejskiego.
(7-11-2011) » więcej informacji
W dniach 20-21.10.2011 r. Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki CW, wraz ze spółką „Polskie LNG”, zorganizowało w Krakowie Konferencję naukowo-techniczną pt.: Terminal LNG w Świnoujściu – nowe źródło dostaw gazu. Instytut gościł wielu ekspertów sektora gazowego.
(28-10-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazki pt.: Smar plastyczny (Patent nr 209622) oraz na wynalazek pt.: Silikonowy smar plastyczny (Patent nr 209627).
(26-10-2011) » więcej informacji
13 października 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach działania 10.1 Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu Budowa Terminala Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna, realizowanego przez Polskie LNG S.A.
(17-10-2011) » więcej informacji
Jury 7 Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Nowych Technologii New Time w Sewastopolu (22-24.09.2011 r.) przyznało medale zgłoszonym przez Instytut wynalazkom.
(12-10-2011) » więcej informacji
Jury Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii INST (29.09-2.10.2011) nagrodziło zgłoszone przez Instytut Nafty i Gazu wynalazki. Wystawionym podczas Targów rozwiązaniom Komisja przyznała 5 medali.
(6-10-2011) » więcej informacji
W dniach 28–29.09.2011 r. odbyła się w Krakowie organizowana przez Pion Technologii Nafty Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS’ ZOOM 2011. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.
(4-10-2011) » więcej informacji
INIG podpisał pre-umowy dot. projektów dofinansowywanych ze środków UE z:
- Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. (8 września 2011)
- PSE Operator S.A. (12 września 2011r.)
- PGNiG S.A. (14 września 2011r.)

(14-09-2011) » więcej informacji
12 września w londyńskiej siedzibie banku HSBC odbyła się prezentacja Instytutu Nafty i Gazu. Przed międzynarodowym jury nasze osiągnięcia w kategorii Najlepszy Pracodawca Roku przedstawili pracownicy INiG - Barbara Nocoń oraz Wojciech Mazela.
Był to kolejny etap Konkursu European Business Awards.

(13-09-2011) » więcej informacji
W dniu 18.08.2011 r. w nowej siedzibie Spółki Orlen Oil, przy ul. Opolskiej w Krakowie, została podpisana umowa, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Pionu Technologii Nafty INiG oraz potencjału i pozycji Orlen Oil dla dalszych działań służących dobru obu stron.
(25-08-2011) » więcej informacji
Na ręce Pani Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu wpłynęło pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki - prof. dr hab. inż. Macieja Kaliskiego, w którym podziękował za przesłaną książkę pt.: Ropa naftowa w XX wieku autorstwa Pana Aleksandra Wasilewskiego, pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
(24-08-2011) » więcej informacji
Na ręce Kierownika Oddziału Krośnieńskiego - Prof. dr hab. inż. Jana Lubasia wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Krosna z podziękowaniami za czynny udział Pracowników Oddziału Instytutu Nafty i Gazu w przeprowadzeniu imprezy w dniu 31.07.2011 pn. "Świet(l)ne miasto".
(23-08-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Nafty i Gazu patentu o numerze PL 209042 na wynalazek pt.: Dodatek detergentowy do olejów napędowych wyższych kategorii autorstwa Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, Maria Łenyk, Michał Wojtasik, Jan Lubowicz.
(22-08-2011) » więcej informacji
Jury wystawy The XVth International Exhibition of Research, Innovation and Technological Transfer, INVENTICA 2011, za zgłoszone przez Instytut Nafty i Gazu technologie i wynalazki, przyznało 2 złote medale oraz wyróżnienie.
Wystawa odbyła się w IASI, w Rumunii, w dniach 08-10.06.2011 r.

(16-08-2011) » więcej informacji
W dniu 28.07.2011, na uroczystości otwarcia PMG Strachocina, Dyrektor Oddziału Sanok PGNiG S.A. - Mieczysław Jakiel - wręczył honorowe Odznaki Zasłużony dla Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku 4 osobom, najbardziej zaangażowanym w rozbudowę PMG.
(28-07-2011) » więcej informacji
W dniu 28.07.2011 r. odbyło się w Strachocinie uroczyste otwarcie jednego z najnowocześniejszych podziemnych magazynów gazu w złożu sczerpanym.
(28-07-2011) » więcej informacji
18.07.2011 r. odbyło się w Markowoli seminarium, zorganizowane przez PGNiG S.A. pod kierownictwem Wiceprezesa Marka Karabuły, dedykowane przedstawicielom samorządów regionalnych - wójtom, burmistrzom.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Nafty i Gazu.

(27-07-2011) » więcej informacji
Jury Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacyjności EUROINVENT, Iasi, Rumunia,
12-14 maja 2011 r. nagrodziło medalami zgłoszone przez Instytut technologie.

(13-07-2011) » więcej informacji
W dwóch najnowszych numerach czasopism znajdujących się na Liście Filadelfijskiej zostały opublikowane prace naszych pracowników.
(12-07-2011) » więcej informacji
W okresie 01-11.07.2011 r., Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki (FEDE), jako Jednostka Wdrażająca dla działania 10.2 Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, podpisało 8 umów o dofinansowanie z funduszów unijnych projektu.
(11-07-2011) » więcej informacji
16.06.2011 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta Krakowa, Pani Maria Ciechanowska,
Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu, odebrała tytuł Filantropa Królewskiego Krakowa A.D. 2010.

(21-06-2011) » więcej informacji
W dniach 23-26 maja 2011 odbyła się w Wiedniu 73. Konferencja, Targi EAGE oraz forum SPE EUROPEC 2011 - "Unconventional Resources and the Role of Technology".
Już po raz drugi na Targach swoją ofertę zaprezentował Instytut Nafty i Gazu.
(13-06-2011) » więcej informacji
W dniu 05.06.2011 r., o godz. 18:00 w Auli Auditorium Maximum UJ w Krakowie odbył się występ światowej sławy Węgierskiej Orkiestry RAJKO. W koncercie wzięło udział ponad 80 pracowników Instytutu. Było to, trzecie już, z cyklu spotkań z wielką sztuką w ramach Programu INiG przyjazna Firma.
(10-06-2011) » więcej informacji
W dniach od 23 do 27 maja 2011 r., po raz pierwszy w Polsce, odbyły się w Krakowie spotkania grup roboczych i posiedzenie plenarne Komitetu Technicznego TC 19, działającego w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN. Organizatorami spotkania były Instytut Nafty i Gazu, Komitet Techniczny KT 222 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego
i Samochodowego CEC POLSKA oraz Targi w Krakowie.
Posiedzenia CEN/TC19 zakończyła międzynarodowa konferencja "Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 w zakresie rozwoju paliw i biopaliw".

(9-06-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazki pt.:
- Olej napędowy, zwłaszcza do wysokosprawnych silników,
numer patentu: 208474,
- Benzyna silnikowa o ekstremalnych właściwościach trakcyjnych i proekologicznych,
numer patentu: 208477

(7-06-2011) » więcej informacji
Komisja Konkursowa IV Międzynarodowych Targów Innowacji, Produktów i Technologii AGRO ARCA-2011, które odbyły się 06-08.05.2011 r., w Slatina, Chorwacja - przyznała dwa złote medale dla INIG
(18-05-2011) » więcej informacji
W dniach 4 - 7 maja 2011 r. odbyła się w Seulu (Korea Płd.) Koreańska Międzynarodowa Wystawa Kobiecych Wynalazków KIWIE 2011 (Korea International Women's Invention Exposition). Instytut zgłosił do konkursu wynalazek Smar plastyczny niskotemperaturowy autorstwa dr inż. Anny Zajezierskiej. Praca została nagrodzona srebrnym medalem.
(16-05-2011) » więcej informacji
W dniach 05-08.04.2011 r. odbył się w Moskwie XIV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes-2011. Wyróżniono na nim dwa zgłoszone przez Instytut Nafty i Gazu rozwiązania.
(27-04-2011) » więcej informacji
Jury 39 Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie, 6-10.04.2011 r., przyznało medale za wynalazki, zgłoszone przez Instytut.
(22-04-2011) » więcej informacji
W dniach 13-14 kwietnia odbyła się VI edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2011,
na której swoją ofertę przedstawił Instytut Nafty i Gazu
.
(15-04-2011) » więcej informacji
Mgr inż. Renata Cicha-Szot z Zakładu Inżynierii Naftowej otrzymała nagrodę ufundowaną przez prof. Thomasa Davisa z Colorado School of Mines, USA dla młodego, wyróżniającego się w pracy naukowej Pracownika Instytutu Nafty i Gazu.
(4-04-2011) » więcej informacji
W zorganizowanej w dniach 22-25 marca 2011 r. Międzynarodowej Wystawie Badań, Innowacji
i Wynalazków PRO INVENT w Cluj-Napoca, Rumunia, Instytut Nafty i Gazu został nagrodzony
3 medalami.

(28-03-2011) » więcej informacji
10 marca w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala, podczas której najdynamiczniej rozwijającym się firmom województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego rozdano prestiżowe nagrody Gazele Biznesu.
W gronie laureatów znalazł się Instytut Nafty i Gazu.

(14-03-2011) » więcej informacji
W dniu 07.03.2011 r. na uroczystym otwarciu XVIII Giełdy Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w 2010, Instytutowi zostały wręczone nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej.

(11-03-2011) » więcej informacji
6 marca o godz. 19 w Filharmonii Krakowskiej odbył się Koncert Piosenki Rosyjskiej, w którym uczestniczyli pracownicy Instytutu Nafty i Gazu
(7-03-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Nafty i Gazu patentu o numerze 341274 na wynalazek pt. Dodatek o działaniu biobójczo-stabilizującym do paliw autorstwa Winicjusza Stanika, Zofii Łukasik, Leszka Ziemiańskiego, Grażyny Żak, Marii Łenyk, Anny Dudy, Jerzego Będkowskiego.
(4-03-2011) » więcej informacji
2 marca, mgr inż. Marcin Warnecki z Oddziału INiG w Krośnie odebrał wyróżnienie w kategorii "Młody Inżynier" przyznane w ramach Plebiscytu Czytelników "Przeglądu Technicznego".
(2-03-2011) » więcej informacji
26 stycznia otrzymaliśmy informację o nominacji Instytutu Nafty i Gazu
do Europejskiej Nagrody Biznesu 2011 - European Business Awards.

Instytut będzie reprezentował Polskę w kategorii Pracodawca Roku.
(31-01-2011) » więcej informacji
26.01 w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Lubicz odbyło się uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień przyznanych Instytutowi na międzynarodowych wystawach w 2010r.

Przekazania dokonał prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr inż. Adam Rylski.
(28-01-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Nafty i Gazu patentu o numerze 207452 na wynalazek pt.: Dodatek do cieczy wiertniczych autorstwa Małgorzaty Uliasz, Jadwigi Chudoby, Zdzisława Hermana, Sławomira Błaża, Grzegorza Zimy, Danuty Kinel, Grzegorza Szubry.
(25-01-2011) » więcej informacji
22.01.2011 pracownicy Instytutu Nafty i Gazu wzięli udział w organizowanym
w Operze Krakowskiej wieczorze karnawałowym.

(24-01-2011) » więcej informacji
Instytut nasz został wpisany do bazy danych korporacji D&B
pod numerem: D-U-N-S®: 422 338 020.

(24-01-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP podjął decyzję o udzieleniu na rzecz Instytutu Nafty i Gazu prawa własności przemysłowej na wynalazek pt.: Sposób wytwarzania parafin (P.383549).
(14-01-2011) » więcej informacji
W listopadzie i grudniu 2010 Instytut Nafty i Gazu zorganizował dla swoich pracowników zwiedzanie podziemi Rynku Krakowskiego. Wzięło w nim udział 348 osób.
(04-01-2011) » więcej informacji
Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu Nafty i Gazu
patentu o numerze PL 207191 na wynalazek pt.
"Przepływowa instalacja do oczyszczania ścieków eksploatacyjnych"
.
(03-01-2011) » więcej informacji

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl