Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

MONITORING Paliw i Olejów

 

Monitoring Paliw i Olejów
TESCO

 

 

Instytut Nafty i Gazu, podmiot niezależny
i akredytowany przez PCA, posiada wyłączność na prowadzenie monitoringu jakości paliw na stacjach Tesco w całym kraju.

 

Kontrolowane przez INiG stacje Tesco
są wyraźnie oznakowane (nalepki na dystrybutorach paliw, nalepki przy kasach, banery na słupach cenowych).

 

Oznakowanie stacji Tesco stanowi potwierdzenie systematycznego monitorowania jakości paliw i jest aktualizowane na bieżąco przez INiG poprzez podanie daty ostatniej kontroli.

 

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl