Zamknij okno

 

2-03-2012

Kolejna akredytacja dla Laboratorium Badawczego INiG


 

Z początkiem roku 2012 roku Zakład Nawaniania Paliw Gazowych
Instytutu Nafty i Gazu otrzymał certyfikat akredytacji
Laboratorium Badawczego nr AB 1313.

Akredytacja została udzielona w zakresie:

 • kontroli analitycznej nawonienia gazu (pomiary weryfikujące stężenie środka nawaniającego w gazie ziemnym i mieszaninach gazowych, wyznaczanie minimalnego stężenia nawaniacza w gazie oraz wyznaczanie krzywych zapachowych gazów ziemnych);
 • kontroli stopnia nawonienia gazu, w tym m.in.: pomiaru intensywności zapachu paliw gazowych i kontroli pracy urządzeń nawaniających;
 • badania jakości środków nawaniających.

Jest to już 22 laboratorium INiG akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN-EN ISO/lEC 17025:2005, sygnatariusza EA MLA oraz ILAC MRA. Oznacza to, iż wyniki badań wykonanych w tych laboratoriach wg metod ujętych w zakresie akredytacji są uznawane
w Europie oraz na świecie przez kraje będące sygnatariuszami powyższych porozumień. Obecnie w laboratoriach INiG akredytowanych jest 535 metod badawczych w zakresie:

 • badań asfaltów drogowych i przemysłowych, badań właściwości użytkowych środków smarowych do łożysk oraz badań olejów technologicznych, płynów niskokrzepnących, wosków naftowych
  i parafin (Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 009).
 • badań urządzeń przeznaczonych do transportu i spalania gazu, regulacji jego parametrów fizykochemicznych, metrologii, badań gleby, wody i powietrza (w zakresie ochrony środowiska), a także geofizycznych parametrów skał
  i płynów złożowych (Zespół Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 041);
 • badań dodatków uszlachetniających do paliw i olejów, olejów świeżych i przepracowanych oraz benzyn i estrów metylowych kwasów tłuszczowych (Laboratorium Dodatków Uszlachetniających,
  w Zakładzie Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 102);
 • badań fizykochemicznych rop naftowych i ich frakcji, benzyn silnikowych, olejów napędowych, benzyn lotniczych, paliw do lotniczych silników turbinowych, olejów opałowych, olejów podstawowych i smarowych (silnikowych, przemysłowych, technologicznych), olejów smarowych przepracowanych, smarów plastycznych, wyrobów asfaltowych, parafin i wazelin, gazów skroplonych, biopaliw i biokomponentów, LPG oraz pobieranie próbek: produktów naftowych, biopaliw, biokomponentów i LPG (Zakład Analiz Naftowych - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 142);
 • badań fizykochemicznych i użytkowych benzyn silnikowych, olejów napędowych, benzyn lotniczych, paliw do lotniczych silników turbinowych, olejów opałowych, olejów podstawowych
  i smarowych (silnikowych, przemysłowych, technologicznych), olejów smarowych przepracowanych, smarów plastycznych, biopaliw i biokomponentów (Zakład Oceny Właściwości Eksploatacyjnych - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 170);
 • badań środowiska pracy i pomieszczeń, pomiary natężenia hałasu, w tym infradźwiękowego, wibracji i oświetlenia; (Zakład Badań Środowiskowych i Atestacji w Przemyśle Naftowym - certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 493).

Pierwszym akredytowanym Zakładem INiG był Zakład Analiz Naftowych. Akredytacja została przyznana 20.09.1994 i objęła swym zakresem 25 metod badawczych. Rok później akredytacją objęte zostały 325 metody badawcze wykonywane w Zespole Laboratoriów Badawczych Sieci, Instalacji i Urządzeń Gazowych.