Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Praca / Ogłoszenia

Ze względu na ogromne zainteresowanie studentów zgłaszane telefonicznie, mailowo
i osobiście, możliwością odbycia w Instytucie praktyk, Dyrekcja INiG zmuszona była wprowadzić do odwołania, ograniczenie ich ilości jedynie do tych obowiązkowych, wynikających z programu studiów.

Dalszy niekontrolowany wzrost ilości praktyk odbywanych przez studentów spowodowałoby zakłócenie normalnej pracy zakładów badawczych oraz brak możliwości ze strony organizatora praktyk, czyli Instytutu bieżącego ich monitorowania.

Ponadto informujemy, że na chwilę obecną Instytut nie prowadzi staży dla absolwentów wyższych uczelni, ani nie organizuje pracy w formie umowy o wolontariacie.

Umowę o pracę proponujemy jedynie kandydatom wyłonionym w drodze konkursu na konkretne stanowisko pracy, zgodnie z przyjętym w INiG regulaminem.

 


Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalisty inżynieryjno-technicznego do Biura Certyfikacji
» więcej informacji

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl