Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Pomieszczenia do wynajęcia

Instytut Nafty i Gazu ogłasza przetarg ofertowy na wynajem w Oddziale w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 lokalu użytkowego
o łącznej powierzchni ok. 66 m2. W skład lokalu wchodzi pokój biurowy o powierzchni ok. 15 m2 , pomieszczenie magazynowe  o powierzchni ok. 42 m², w dobrym standardzie, z oknami oraz pomieszczenia przynależne o powierzchni ok. 9 m². Lokal mieści się w zabytkowym budynku, usytuowanym na terenie „Gazowni Warszawskiej”, ogrodzonym i objętym całodobową ochroną.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynajmu ustalona przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym wynosi za całość 1895,27 zł brutto (1540,87zł netto), dodatkowo opłaty za zużycie mediów.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu najmu można uzyskać pod nr tel. 22 6321799 w godz. 8:00 do 14:00
lub e.mail: sekretariat.warszawa@inig.ploffice@inig.pl.

Przedmiot najmu można oglądać w dni robocze w godz. 9:00  do 14:00.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Oddziału Instytutu w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 I p. do dnia 16.10.2013 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:15 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Oddziału Instytutu Nafty i Gazu przy ul. Kasprzaka 25  (bud I -1) wadium
w wysokości 200,00 zł.

Wadium przepada na rzecz INiG, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny co najmniej równej cenie wywoławczej.

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę za przedmiot najmu. Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta, pozostałe zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie ul. Lubicz 25 A
posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe
przy ul. Bagrowej i Łukasiewicza:

ul. Bagrowa 1
Pawilon C - 5 pomieszczeń  po 16 m²
Pawilon A - 1 pomieszczenie  (48 m², 24 m², 15 m², 12 m², 5 m²)

 

ul. Łukasiewicza 1
Pawilon W - 1 pomieszczenie 16 m²

Informacje o wynajmie można uzyskać pod nr tel. (12 ) 421-00-33 wew. 229 w godz. 7.00 - 15.00
lub e-mail: office@inig.pl

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl