Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2009 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2009 / Maj

Anna Leginowicz: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Analiza zaawansowanych atrybutów modułu AVO Weighted Stacks w systemie ProMAX
Advanced attributes analysis of AVO Weighted Stacks module in ProMAX system
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Dobór środków chemicznych do degradacji polimerów i koloidów ochronnych w płuczkach wiertniczych
Selection of chemicals for degrading polymers and protective colloids in drilling muds
Teresa Steliga: Instytut Nafty i Gazu, Krosno
Biodegradacja odpadów wiertniczych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
Biodegradation of petroleum pollutants in drilling wastes
Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Uwarunkowania wykonywania zabiegów perforacji w odwiercie przy podciśnieniu
Conditions for successful underbalance perforation job completion
Piotr Łętkowski: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno
Identyfikacja warstw modelu symulacyjnego
Layer identification for reservoir simulation
Jadwiga Holewa, Jerzy Rachwalski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Kontrola szczelności podziemnych struktur przeznaczonych do magazynowania paliw gazowych, metodą znacznikową i powierzchniowego monitoringu gazu glebowego
Investigation of gas tightness of underground geological structures for gasoues fuels storage by indicator and surface monitoring of soil gas methods
Piotr Klimek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Zatłaczanie gazu składowiskowego do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego
Landfill gas feeding to the natural gas system
Michał Krasodomski, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Wydzielanie sadzy z olejów przepracowanych
Soot separation from used oils

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl