Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Luty

Andrzej Gołąbek, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Numeryczne modelowanie zjawiska dyspersji fizycznej – model rzeczywistej struktury
Numerical modeling of physical dispersion in porous rock – model of real structure
Rafał Moska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Laboratoryjne badania akustyczne skał pod kątem potrzeb hydraulicznego szczelinowania
Laboratory acoustic measurements for the needs of hydraulic fracturing
Serhiy Vyzhva, Viktor Onyshchuk, Dmytro Onyshchuk: Taras Shevchenko National University of Kyiv
Electrical model of Cambrian rocks from Volodymyrska area in Volyno-Podillia (Ukraine)
Elektryczny model skał kambryjskich z obszaru Volodymyrska na Vołyno-Podolu (Ukraina)
Martynika Pałuchowska, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Oceny paliw etanolowych w testach silnikowych i eksploatacyjnych
Evaluation of ethanol fuels in engine and field tests
Anna Duda, Kamil Berdechowski, Grażyna Żak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ pakietu dodatków na właściwości paliwa pozostałościowego w trakcie przechowywania
Effect of a package of additives on the properties of residual fuel during storage
Magdalena Żółty, Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ oddziaływania paliw etanolowych E20 na degradację oleju silnikowego
The influence of E20 ethanol fuels on engine oil degradation
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena wpływu czynników występujących na etapie uprawy na emisję GHG w cyklu życia bioetanolu
The assessment of the impact of factors occurring on the cultivation stage on GHG emission in the ethanol life cycle
Artur Antosz, Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ciecze stosowane do obróbki plastycznej blach stalowych na zimno
Liquids used for cold forming of steel sheets

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl